Kontakt

Besöksadress:
Göta Segelsällskap
Spinnhuset
Alstaviksvägen 8

Faktureringsadress:
Göta Segelsällskap
c/o Rolf Linnér
Krukmakargatan 48
117 26 Stockholm

Korrespondensadress:
Göta Segelsällskap
c/o Lundgren
Kungsklippan 14, 9 tr
11225 Stockholm

Postgiro 28 48 48-9

Telefon till Jungfruholmarna: 08-560 31 391
E-post: sekreterare@gotasegelsallskap.se

Hur du gör för att ansöka om medlemskap hittar du här.

Bokningar av klubblokalen i Spinnhuset skickas till Siri Jansson.