Kontakt

Besöksadress:
Göta Segelsällskap
Spinnhuset
Alstaviksvägen 8

Korrespondensadress:
Göta Segelsällskap
c/o Lotta Hertzberg
Hästhagsvägen 43
12352 Farsta

Faktureringsadress: kassor@gotasegelsallskap.se

Bankgiro: 525-1632

E-post: sekreterare@gotasegelsallskap.se

Telefon till Jungfruholmarna: 0760-282815

Hur du gör för att ansöka om medlemskap hittar du här.
Bokningar av klubblokalen i Spinnhuset skickas till Siri Jansson.
Synpunkter på hemsidan kan du skicka till hemsidan@gotasegelsallskap.se