Kontakt

Besöksadress:
Göta Segelsällskap
Spinnhuset
Alstaviksvägen 8

Faktureringsadress:
kassor@gotasegelsallskap.se

Korrespondensadress:
Göta Segelsällskap
c/o Lotta Hertzberg
Hästhagsvägen 43
12352 Farsta

Postgiro 28 48 48-9

Telefon till Jungfruholmarna: 0760-282815
E-post: sekreterare@gotasegelsallskap.se

Hur du gör för att ansöka om medlemskap hittar du här.

Bokningar av klubblokalen i Spinnhuset skickas till Siri Jansson.

Synpunkter på hemsidan kan du skicka till Redaktören