Bygget av det nya Röda Mastskjulet!

Nu har oljning av panelen påbörjas, snart dags att måla. 

Vill du vara med, hör av dig till Ordförande, ordforande@gotasegelsallskap.se

 

Nu händer det!

Mars 20230330

Stomresning i snöyran!

 

Februari

Under sista veckan i februari kommer äntligen bygget av den nya Röda Mastskjulet att inledas.
Vi har sedan lång tid haft ett bygglov. Som ni kanske kommer ihåg stod det en björk alldeles vid det gamla skjulet. Vi fick tillstånd från Stadsdelsförvaltningen att hugga ner det trädet, emot ett åtagande att vi när det nya skjulet är färdigt skall vi plantera en uppvuxen björk där.
I höstas slöt vi avtal med byggfirman Byggstark, men de senaste månaderna har byggstarten försenats av förekomsten av förhöjda halter av främst bly i marken under det gamla mastskjulet. Nu har vi fått tillstånd från Miljöförvaltningen att starta bygget. Det viktiga villkoret är att schaktmassorna transporteras direkt till Ragn-Sells anläggning i Bro.
Bifogat finns ritningen över skjulet. Observera att vi inte i detta läge har förutsättningar att omedelbart inreda en toalett. Men byggnaden kommer att vara förberedd för att senare kunna inrymma en toalett. Dörren till det utrymmet kommer dock att placeras inne i skjulet, inte på ytterväggen.
Om några veckor hoppas vi att byggentreprenören kan avsluta sitt arbete. Då återstår en del insatser innan mastskjulet fullt ut kan nyttjas. Vi kommer vi att bjuda in medlemmar till klubbarbete för att delvis färdigställa skjulet.

Bilagor
Ritningen
Bygglovet
Starttillståndet
Björktillståndet
Miljömätningar

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.