Styrelsen

Ordförande

Lotta Hertzberg
070-7904633
ordforande@gotasegelsallskap.se
Vice Ordförande

Hans Jeppson
076-0715687
vice@gotasegelsallskap.se
Kassör

Rolf Linnér
0707–277551
rolf.linner@waxo.se
Sekretare (adjungerad)

Sten Ring
0701–848487
sekreterare@gotasegelsallskap.se
Långholmschef

Anders Lillieqvist
0705–11 72 41
anders.lillieqvist@hotmail.com
Hamnchef

Fredrik Sahlberg
070-5569951
hamn@gotasegelsallskap.se
Varvschef

Lars Nordlund
0708–946743
larsnordlund44@gmail.com
Jungfruholmsintendent

Max Linder
070-7332508
intendenten@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef

Per Hansson
070–912 97 89
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Redaktör

Carl Axel Petersson
070–6870905
redaktor@gotasegelsallskap.se
Klubbmästare

Petter Lindgren
070–4911264
petter.snabelb@hotmail.com
Miljösamordare

Ralf Morgenstern
073-9821032
ralf.morgenstern46@gmail.com
Ledamot

Cajsa Bartusch
0705–274327
cajsa.bartusch@gmail.com