Styrelsen

Ordförande

Lotta Hertzberg
070-7904633
ordforande@gotasegelsallskap.se
Vice Ordförande

Hans Jeppson
076-0715687
vice@gotasegelsallskap.se
Kassör

Lars Österberg
070-2004900
kassor@gotasegelsallskap.se
Sekretare

Sten Ring
0701–848487
sekreterare@gotasegelsallskap.se
Långholmschef

Anders Lillieqvist
0705–11 72 41
langholmen@gotasegelsallskap.se
Hamnchef

Fredrik Sahlberg
070-5569951
hamn@gotasegelsallskap.se
Varvschef

Lars Nordlund
0708–946743
varv@gotasegelsallskap.se
Jungfruholmsintendent

Max Linder
070-7332508
intendenten@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef

Per Hansson
070–912 97 89
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Redaktör

Carl Axel Petersson
070–6870905
redaktor@gotasegelsallskap.se
Klubbmästare

Petter Lindgren
070–4911264
petter.snabelb@hotmail.com
Miljösamordare

Ralf Morgenstern
073-9821032
miljo@gotasegelsallskap.se
Ledamot

Luis Montero
076-8091417
ledamot@gotasegelsallskap.se