Styrelsen

Ordförande

Lotta Hertzberg
070-7904633
ordforande@gotasegelsallskap.se
Vice Ordförande

Hans Jeppson
076-0715687
vice@gotasegelsallskap.se
Kassör

Martin Sievert
076-7678354
kassor@gotasegelsallskap.se
Sekreterare

Lovisa Falkenmark
073-9325636
sekreterare@gotasegelsallskap.se
Långholmschef

Hans-Lennart Ohlsson
0708-567134
langholmen@gotasegelsallskap.se
Hamnchef

Fredrik Sahlberg
070-5569951
hamn@gotasegelsallskap.se
Varvschef- praktiska göromål

Lars Nordlund
0708–946743
lars.nordlund44@gmail.com
Vice varvschef -administrativ- medlemskontakt

Lars Ilshammar (Adjungerad)
070-6774775
varv@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef

Martin Westergren
073–4078160
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Redaktör

Johan Boström
070-3626632
redaktor@gotasegelsallskap.se
Klubbmästare

Fredrik Persson
070-7742137
fest@gotasegelsallskap.se
Miljösamordare

Ralf Morgenstern
073-9821032
miljo@gotasegelsallskap.se
Ledamot

Luis Montero
076-8091417
ledamot@gotasegelsallskap.se
Jungfruholmsintendent

Max Linder
070-7332508
intendenten@gotasegelsallskap.se