Styrelsen

Ordförande

Lotta Hertzberg
070-7904633
ordforande@gotasegelsallskap.se
Vice Ordförande

Hans Jeppson
076-0715687
vice@gotasegelsallskap.se
Kassör (tf)

Olof Nordin
070-5533160
kassor@gotasegelsallskap.se
Sekretare

Sten Ring
0701–848487
sekreterare@gotasegelsallskap.se
Långholmschef

Johan Larsvall
0708-840401
langholmen@gotasegelsallskap.se
Hamnchef

Fredrik Sahlberg
070-5569951
hamn@gotasegelsallskap.se
Varvschef

Lars Nordlund
0708–946743
varv@gotasegelsallskap.se
Jungfruholmsintendent

Max Linder
070-7332508
intendenten@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef

Per Hansson
070–912 97 89
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Redaktör

Johan Boström
070-3626632
redaktor@gotasegelsallskap.se
Klubbmästare

Fredrik Persson
070-7742137
fest@gotasegelsallskap.se
Miljösamordare

Ralf Morgenstern
073-9821032
miljo@gotasegelsallskap.se
Ledamot

Luis Montero
076-8091417
ledamot@gotasegelsallskap.se
aaa