Funktionärer

Funktionärer
Kassörsassistenter: Emma Moren, Anna Söderberg
Varvskommitté
varv@gotasegelsallskap.se
Varvschef: Jan-Olof (Lollo) Svenborn – 070-3153210
Rickard Carmi, Lars Nordlund, Jan Söderberg, Lars Ilshammar, Pierre Lindenstrand, Fredrik Jeansson
Hamnkommitté
hamn@gotasegelsallskap.se
Hamnchef: Fredrik Sahlberg 070-5569951
Mattias Falkenmark, Matts Beckman, Rolf Holmskär, Sten Thorold,
Jungfruholmskommitté
intendenten@gotasegelsallskap.se
Intendent: Max Linder 070-7332508
John Coogan, Tony Duda,  Staffan Jonsson, Ulrika Stiernborg,
Kappseglingskommitté
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef: Martin Westergren, 073-4078160
Per Hansson, Bengt Sandberg
Långholmskommitté
langholmen@gotasegelsallskap.se
Långholmschef: Hans-Lennart Ohlsson, 0708- 567134
Lennart Adéll, Rolf Eppens, Karin Grelz, Siri Jansson, Johan Sjömark
Bokning av Spinnhuset: Siri Jansson, 073-9240849
bokning@gotasegelsallskap.se
Festkommitté
Klubbmästare: Fredrik Persson, 070-7742137
Joel Blom, Anders Marklund, Hanna Nilsson, Johan Westberg 
Redaktionskommitté
redaktor@gotasegelsallskap.se
Redaktör: Johan Boström, 070-3626632
Anders Cognell, Caroline Cognell, Klas Jonsäter, Carl Axel Petersson
Miljösamordnare
Ralf Morgenstern ‭073-982 10 32‬
miljo@gotasegelsallskap.se
Uppvaktningsgrupp
Eva Bjelksjö, 070-7618567
Revisorer
Ordinarie:
Dan Eliasson, 070-7466382, daneliasson@hotmail.com
Olof Nordin, 070-5533160, olle@cibol.se
Revisors suppleanter
Stefan Lundgren, 0705-931515, lundgren-stefan@telia.com
Svante Sjöberg, 0706-026929, svantesjoberg@gmail.com
Valberedning
Rolf Holmskär, 070-5396187, rolfholmskar@gmail.com
Anders Nordlander, 070-5948334, anders@elmetric.se
Per Runhammar, 0730-405319, perrunhammar@gmail.com
Valberedningens suppleanter
Johanna Lindberg, 076-1112420, j0hanna.l@live.se
Torvald Thedeen, 070-8789110, torvald@bito.nu