Funktionärer

Funktionärer
Kassörsassistenter: Klas Jonsäter, Emma Moren, Anna Ziesnitz-Söderberg
Varvskommitté
varv@gotasegelsallskap.se
Varvschef: Lars Nordlund, 0708-94 67 43
Rickard Carmi, Fredrik Jeansson, Jan Söderberg, Mikael Öberg
Hamnkommitté
hamn@gotasegelsallskap.se
Hamnchef: Fredrik Sahlberg 070-5569951
Mattias Falkenmark, Matts Beckman, Rolf Holmskär, Sten Thorold,
Jungfruholmskommitté
intendenten@gotasegelsallskap.se
Intendent: Max Linder 070-7332508
John Coogan, Tony Duda,  Staffan Jonsson, Ulrika Stiernborg,
Kappseglingskommitté
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef: Martin Westergren, 073-4078160
Leo Edström, Viktor Gillander
Långholmskommitté
langholmen@gotasegelsallskap.se
Långholmschef: Hans-Lennart Ohlsson, 0708-567134
Lennart Adéll, Rolf Eppens, Karin Grelz, Siri Jansson, Johan Sjömark
Bokning av Spinnhuset: Siri Jansson, 073-9240849
bokning@gotasegelsallskap.se
Festkommitté
Klubbmästare: Fredrik Persson, 070-7742137
Joel Blom, Johanna Lindberg, Anders Marklund, Hanna Nilsson, Johan Westberg 
Redaktionskommitté
redaktor@gotasegelsallskap.se
Redaktör: Johan Boström, 070-3626632
Anders Cognell, Caroline Cognell, Klas Jonsäter, Carl Axel Petersson
Miljösamordnare
Ralf Morgenstern ‭073-982 10 32‬
miljo@gotasegelsallskap.se
Uppvaktningsgrupp
Eva Bjelksjö, 070-7618567
Revisorer
Ordinarie:
Lars Berglund, 0709-065060, lars14berglund@gmail.com
Dan Eliasson, 070-7466382, daneliasson@hotmail.com
Suppleanter
Stefan Lundgren, 0705-931515, lundgren-stefan@telia.com
Svante Sjöberg, 0706-026929, svantesjoberg@gmail.com
Valberedning
Anders Lillieqvist, 0705-117241, lillieqvist@hotmail.com
Rolg Holmskär, 070-5396187, rolfholmskar@gmail.com
Anders Nordlander, 070-5948334, anders@elmetric.se
Valberedningens suppleanter
Per Hansson, 070-9129789, Plastpyret@icloud.com
Olof Nordin, 070-5533160, olle@cibol.se