Funktionärer

Varvskommitté
varv@gotasegelsallskap.se
Varvschef: Lars Nordlund, 0708-94 67 43
Fredrik Jeansson, Christer Johansson, Jan Söderberg
Hamnkommitté
hamn@gotasegelsallskap.se
Hamnchef: Fredrik Sahlberg 070-5569951
Rolf Holmskär, Sten Thorold
Jungfruholmskommitté
intendenten@gotasegelsallskap.se
Intendent: Max Linder 070-7332508
Staffan Jonsson, John Coogan, Tony Duda, Ulrika Stiernborg
Kappseglingskommitté
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef: Per Hansson, 070-912 97 89
Leo Edström, Peter Järdemar, Christian Wennberg
Långholmskommitté
langholmen@gotasegelsallskap.se
Långholmschef: Anders Lillieqvist, 0705-11 72 41
Lennart Adéll, Siri Jansson, Johan Sjömark
Bokning av Spinnhuset: Siri Jansson, 073-9240849
bokning@gotasegelsallskap.se
Festkommitté
Klubbmästare: Petter Lindgren 070-4911264
Joel Blom, Johanna Lindberg, Anders Marklund, Johan Westberg 
Redaktionskommitté
redaktor@gotasegelsallskap.se
Redaktör: Carl Axel Petersson 070-687 0905
Miljösamordnare
Ralf Morgenstern ‭073-982 10 32‬
miljo@gotasegelsallskap.se
Uppvaktningsgrupp
Eva Bjelksjö, 070-7618567
Revisorer
Ordinarie:
Lars Berglund,0709-065060, lars14berglund@gmail.com
Olof Nordin, 0705-533160, olle@cibol.se
Suppleanter
Stefan Lundgren, 0705-931515, lundgren-stefan@telia.com
Svante Sjöberg, 0706-026929, svantesjoberg@gmail.com
Valberedning
Richard Carmi 070-7463401, richardcarmi@hotmail.com
Lovisa Falkenmark 073-9325636, lovisafalkenmark@yahoo.se
Per Lagercrantz, 073-9737816, lagercrantzper@gmail.com