Funktionärer

Varvskommitté
varv@gotasegelsallskap.se
Varvschef: Lars Nordlund, 0708-94 67 43, larsnordlund44@gmail.com
Christer Forsman, Christer Johansson, Jan Söderberg
Hamnkommitté
hamn@gotasegelsallskap.se
Hamnchef: Sten Thorold, 0703- 089 069
Rolf Holmskär, Fredrik Sahlberg
Jungfruholmskommitté
intendenten@gotasegelsallskap.se
Intendent: Mats Hillborg 073-914 33 69
John Coogan, Tony Duda, Charlotte Hertzberg, Staffan Jonsson
Kappseglingskommitté
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef: Lennart Berglund, 070-7748795
Peter Järdemar, Gustaf Lindskog, Christian Wennberg
Långholmskommitté
langholmen@gotasegelsallskap.se
Långholmschef: Anders Lillieqvist, 0705-11 72 41, anders.lillieqvist@hotmail.com
Lennart Adéll, Måns Erlandsson, Peter Helleberg,
Bokning av Spinnhuset: Cecilia Allard, 0706987452,allardfamiljen@gmail.com
Festkommitté
Klubbmästare: Petter Lindgren 070-4911264
Joel Blom, Anders Marklund, Sten Ring, Johan Westberg
Redaktionskommitté
redaktor@gotasegelsallskap.se
Redaktör: Carl Axel Petersson 070-687 0905, carlaxel.petersson@gmail.com
Per Einarsson, Klas Jonsäter
Uppvaktningsgrupp
Eva Bjelksjö (sammankallande), 08-19 47 57, Maivor Bergau, 08-39 3102
Revisorer
Ordinarie: Lars Berglund, Hans Jeppsson
Suppleanter Stefan Lundgren, Svante Sjöberg
Valberedning
Ordinarie: Nils Gustafsson, Mårten Lindskog, Martin Vestergren