Funktionärer

Varvskommitté
varv@gotasegelsallskap.se
Varvschef: Lars Nordlund, 0708-94 67 43, larsnordlund44@gmail.com
Christer Forsman, Christer Johansson, Jan Söderberg
Hamnkommitté
hamn@gotasegelsallskap.se
Hamnchef: Fredrik Sahlberg 070-5569951
Rolf Holmskär, Sten Thorold
Jungfruholmskommitté
intendenten@gotasegelsallskap.se
Intendent: Max Linder 070-7332508
Staffan Jonsson, John Coogan, Anna Duarte, Tony Duda, Anders Knutsson, Ulrika Stjärnborg
Kappseglingskommitté
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef: Per Hansson, 070-912 97 89
Peter Järdemar, Christian Wennberg
Långholmskommitté
langholmen@gotasegelsallskap.se
Långholmschef: Anders Lillieqvist, 0705-11 72 41, anders.lillieqvist@hotmail.com
Lennart Adéll, Måns Erlandsson, Peter Helleberg, Siri Jansson
Bokning av Spinnhuset: Siri Jansson, 073-9240849
bokning@gotasegelsallskap.se
Festkommitté
Klubbmästare: Petter Lindgren 070-4911264
Joel Blom, Anders Marklund, Sten Ring, Johan Westberg
Redaktionskommitté
redaktor@gotasegelsallskap.se
Redaktör: Carl Axel Petersson 070-687 0905,
Per Einarsson, Klas Jonsäter
Miljösamordnare
Ralf Morgenstern ‭073-982 10 32‬
miljo@gotasegelsallskap.se
Uppvaktningsgrupp
Eva Bjelksjö (sammankallande), 08-19 47 57
Revisorer
Ordinarie: Lars Berglund, Olof Nordin
Suppleanter Stefan Lundgren, Svante Sjöberg
Valberedning
Vakant