K-märkta båtar

Fem Götabåtar har blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet

Finn
0-4
Finn byggd 1911 k-märktes av Sjöhistoriska muséet 2012.
Finn på Sjöhistoriska

Blåsut

Blåsut på Sjöhistoriska
Blåsut, Nordisk kryssare 5 1/2 från 1934, har en egen hemsida

Ballerina
Ballerina på Sjöhistoriska

Gullmar VI

Gullmar VI på Sjöhistoriska

Tournesol

Tournesol på Sjöhistoriska