Miljöarbete

Göta Segelsällskap arbetar aktivt för en god miljö, såväl i vattnet som på land. Båtklubbens miljöarbete regleras av ett miljöpolicydokument (samt en sektion under ordningsregler). Specifika dokument reglerar avfallshantering och utfasning av giftiga båtbottenfärger. Arbetet leds av miljösamordnare och Miljögrupp.

Miljöpolicy- och rutiner
Information om miljöcontainern och Avfallshanteringsplan

Miljövänliga alternativ skall användas vid båt och motorskötsel. Exempel är miljövänlig antifrysvätska, biologiskt nedbrytbara båttvättmedel och hydrauloljor. Intet, som inte är biologiskt nedbrytbart ska nå mark och vatten, så långt det är praktiskt möjligt.

Göta Segelsällskap har som mål att fasa ut all förekomst och användning av giftiga båtbottenfärger. Båtar som tilldelas plats måste vara giftfria. I dagsläget är alla plastbåtar sanerade och ett mindre antal träbåtar återstår. Se Plan för utfasning av giftiga båtbottenfärger

Tips för sanering finner du här: Sanering1 och Sanering2

Arbeta för en effektiv användning av energi och värme

På hemsidan Båtmiljö.se tillhandahåller Svenska Båtunionen, med finansiellt stöd av Havs- och vattenmyndigheten, information om vad båtägare kan göra för att skona miljön samt nya regler och bestämmelser, tips och råd om båtbottenhantering och toatömning samt en lista med alla allmänna sugtömningsstationer i Sverige.
Se också kommunens information samt Tips för ett miljösmartare båtliv.

Tillbud

Kontakta miljösamordnare 073 982 1032, räddningstjänsten 112, kustbevakningen Stockholm 0776-70 70 00 eller miljöförvaltningen 08-508 28 800 vid olyckor och tillbud som medför risk för miljön. Absorptionsmaterial och länsar finns i Miljöcontainern.