Götas historia


Göta Segelsällskaps historia med berättelser om några unika föremål i Göta Segelsällskaps ägo sammanställda av Dieter Bergau

Götas historia i tryckt form

Förord
Göta Segelsällskaps historia,från bildandet år 1895
Göta Segelsällskaps vimpel år 1905
GSS Mötesklocka 1895 – 1935
Göta Segelsällskaps ordförandeklubba från 1923
Telefonkåken, Göta Segelsällskaps klubbstuga på Långholmen
Göta Segelsällskaps Piggjollar 1960 – 1971
Jungfrun på Jungfruholmarna
Klubbhusets flaggborg och skeppsratten
Ryamattan och väggmålningen i klubbhuset på Jungfruholmarna
Votivskeppet i klubbhuset på Jungfruholmarna
GIV SILVER ÅT NEPTUN
Flagga stolt – stången på bron på
SATANA, GSS:s utlottningsbåt 1928
Götas sista lottbåt – En Folkbåt – eller?
GSS kappseglingsstarter
Historien om startballongen
Göta Segelsällskaps prisduk
Göta SS 100-årsfest den 18 februari 1995 på restaurang PIR22,med alla presenter och telegram
Göta-Veteranerna, bildat 1952
Göta-Veteranernas skeppsklocka skänkt 1984
JARRAMAS, en fullriggare i Spinnhuset
Historien om Fyren och Kamratklubben Måsarna
Göta Segelsällskaps standar,1932
Göta Segelsällskaps arkiverade handlingar i
Stockholms Stadsarkiv

Göta Segelsällskaps lottbåtar
Lista på Göta Segelsällskaps lottbåtar 1907-1952

Götas sjösättningar och upptagningar under 100 år
Peter Lindroos, Götas trofaste traktorförare
Reymersholmsvarvet, 1913 – 1931
Tiden i Gröndalsvarvet 1931 – 1985
Långholmsvarvet från 1920 – talet fram till 1984
Sjösättningsrampen 1984, och Tengvallvagnen 1985