Medlemskap

Hej och välkommen till Göta Segelsällskap!

Göta Segelsällskap har sedan Sällskapets grundande 1895 till ändamål ”att föra vänner av sjösport samman för att bereda nytta och nöje, samt att genom tävlingar egga och uppmuntra konsten att bygga, rigga och väl manövrera mindre segelfartyg.”

Vi har alltså ambitioner som går mycket längre än många andra båtklubbar – och förväntar oss därför mer än vanligt av våra medlemmar. Ställer du upp på detta är du mycket välkommen som ny medlem!

Vi är ett segelsällskap och erbjuder endast segelbåtar i gott och prydligt skick plats på land och vid våra bryggor. Vi hyr inte ut sommar- eller vinterplatser separat. Lediga platser tilldelas medlemmarna baserat på turordning och om den lediga platsen passar din båt. Som regel är både varvsplatserna och hamnen fullbelagda, men plats brukar oftast gå att ordna inom 3-5 år. Observera att vi har begränsningar på båtarnas storlek, se information på hemsidan:
Ordningsregler.pdf

Då vår hemmahamn är i Mälaren får vi inte ha några gifterfärger på våra båtbottnar. Miljöförvaltningen kräver att våra båtar ska vara helt sanerade från gifter, det får alltså inte finnas några gifter i något färglager på båtarna i vår hamn eller på vårt varv. Detta gäller alla båtar, även de som har en sommarhamn i skärgården.

Första gången man blir medlem utgår en särskild inträdesavgift och en medlemsavgift – för närmare information se hemsidan:
https://gotasegelsallskap.se/avgifter
Här finns uppgifter om alla våra avgifter..

Medlemmar som har sin båt registrerad i GSS Eskader får föra Sällskapets standert och ligger kostnadsfritt på vår klubbholme Jungfruholmarna. Vi har hamn och varv på Långholmen – är du intresserad av dessa krävs också att du fyller i nedre delen av blanketten. När styrelsen behandlat din ansökan kommer ett välkomstbrev och en inbetalningsblankett för avgifterna för inträde, medlemskap och även båten om du väljer att registrera den redan nu.

Sällskapets verksamhet och skötsel av våra anläggningar bygger på ideella insatser. Därför måste du som medlem ställa upp med egna arbetsinsatser i gemensamma arbeten, samt vara beredd på att tidvis vara funktionär i Sällskapet. För att alla ska kunna bidra på bästa sätt är vi mycket intresserade av att lära känna dina färdigheter och intressen! Fyll därför i blanketten med omsorg!

Du måste läsa och godkänna Göta Segelsällskaps Stadgar och Ordningsregler innan du skickar in din ansökan.

Välkommen!

Till medlemsansökan