Välkommen till Göta Segelsällskap

Göta Segelsällskap, bildat den 10 augusti 1895, är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål ”att föra vänner av sjösport samman för att bereda nytta och nöje, samt att genom tävlingar egga och uppmuntra konsten att bygga, rigga och väl manövrera mindre segelfartyg”.

Initiativet att bilda Göta Segelsällskap togs av G. F. Petterson, ”Pråmpelle”, tidigare ägare av Lövholmsvarvet. Till första mötet kom 26 personer fördelade på 11 båtar. Namnet Göta segelsällskap valdes efter votering mellan ”Segelsällskapet Stjärnan” och ”Göta Segelsällskap”. Många tror att namnet har att göra med pansarbåten Göta som byggdes 1891. Hon byggdes inte på Bergsunds varv, utan på konkurrenten Lindholmen i Göteborg, så det troligaste är att namnet är ett uttryck för nationalromantik.

1921 blev Långholmen hemmahamn för Göta segelsällskaps medlemmar. Innan dess fanns sällskapets båtar vid Liljeholmen. 

Utöver bryggorna vid Långholmen disponerar sällskapet Jungfruholmarna, en pärla väl värd ett besök mellan Slagsta och Jungfrusund. Sällskapet har funnits på Jungfruholmarna sedan 1915 och äger de två öarna sedan 1936.

Göta segelsällskap har omkring 420 medlemmar och där omkring hälften har båt registrerad i Götas Eskader. Båtar med båtplats på Långholmen är 150 stycken.