Om Göta

Göta Segelsällskap grundat 1895

Lite fakta:
Göta har omkring 420 medlemmar där omkring hälften har båt registrerad i Götas Eskader. Jungfruholmarna i Mälaren är sällskapets holmar sedan 1915.
Där har vi ny dusch och toalettanläggning, stort klubbhus och bryggor med plats för många båtar, skyddad för de flesta vindar.

Med c:a 155 båtplatser i Långholmskanalen tillhör Göta SS med sina omkring 420 medlemmar en av de största båtklubbarna i centrala Stockholm.

Göta SS är välkänt för att ha Stockholms största träbåtsflotta, Neppare,
M22, M25, M30, A22:or och andra skärgårdskryssare, alla vackra snabbseglare.
Bland de äldsta i sällskapet idag är Blekingeekan Joyce, SK 40 Mallabri samt sexmetersjakterna Finn och Alhoa.

I det f d kvinnofängelset Spinnhuset har vi en praktisk klubblokal för
olika sammankomster; klubbmöten, kurser i kappsegling och navigation, seglingsträffar och kalas

Initiativet att bilda Göta Segelsällskap togs av G. F. Pettersson “Pråmpelle” tidigare ägare av Lövholmsvarvet. Han utfärdade följande inbjudan:

“Som många herrar båtägare boende i trakten Liljeholms-, Bergsunds- och Essingevikarna uttalat som sin önskan att få ett nytt segelsällskap bildat, och på grund av att Kungshatts- och Mälarsällskapen äro vad man kallar slopade, tager undertecknad sig härmed friheten att inbjuda alla hederliga och ordentliga herrar båtägare och segelsportsmän, att med mig göra gemensam sak och bilda ett nytt segelsällskap. För detta ändamål fordras först och främst god enighet och organisering. Även anser jag att vi för att få så många tecknande som möjligt, låta en teckningslista cirkulera och sedan ett par sammanträden hållits tror jag förvisso, att vi skola kunna stipulera stadgar så att vi få ett segelsällskap bildat. Därför torde var och en av herrar segelsportsmän infinna sig å Lindströms Café (klubbrummet) Nya Hornsgatan 188, lördagen den 10 aug. kl 8 em. för vidare rådplägning. Lövholmsvarvet den 8 aug. 1895
Med största högaktning G. F. Pettersson