Förord

Till huvudmenyn

Sammanställt av Dieter Bergau under hösten 2012.
Avsikten med berättelserna om Göta Segelsällskaps historia och om några
unika föremål, är att få lära känna till varifrån dessa har sitt ursprung.

Starten till denna historiska färd börjar med Göta Segelsällskaps bildande, från grundandet den 10 augusti 1895. Hemvisten då var Bergsunds strand, flottbron till Liljeholmen och trakterna därikring, senare blev Reymersholme, Gröndal och Långholmen Götas hamn och varv.

När sällskapet bildades år 1895, blev en vimpel Götaseglarnas kännetecken. Först några år senare, fick vår standert sitt nuvarande utseende. En linoleumpress vittnar om tillverkning i egen regi.

Sällskapets vår-, höst- och årsmöten inleddes och avslutades med klang i mötesklockan. Många viktiga beslut har klubbats med vår fina ordförandeklubba, PANG!!

Sedan går färden vidare västerut och vi börjar i Telefonkåken, egentligen Götas första egna klubblokal i hamnen på Långholmen.
Förutom väggmålningar av bl. a. Einar Söderlund, skapare av Einarskällare på Jungfrun, hittar vi där Piggjollarnas akterskyltar som berättar om dessas tillkomst i slutet av 50-talet. En stor satsning på ungdomsverksamhet framdriven av Birger Rydholm och Ville Sandberg, ledde till bygget av Piggjollar och Piggjollelägren på Jungfrun.

Birger Rydholm som var Götas ordförande 1954 – 1959, drev bygget av klubbhuset på Jungfruholmarna, som blev klart 1955.
Det fina klubbhuset måste så klart prydas av en sjöjungfru. Galjonsmakare Ansgar Elde fick uppdraget.

När man sedan beträder klubbhuset, upptäcker man först den murade väggen med skeppsratten och flaggborgen. Längre in finns ryan på Jungfrun, knuten av Lilly Rydholm och väggmålningen av Roni.
Titta upp i taket. Votivskeppet är en Vätternsnipa.
På spiselväggen finns en modell av SATANA, Göta Segelsällskaps lottbåt 1928.

Om Götas lottbåtar finns hela historien beskriven på annat håll, men här handlar det om Folkbåten, vars informationstavla, för att locka lottköpare, finns i Telefonkåken på Långholmen.

GIV SILVER ÅT NEPTUN. DET GER LYCKA PÅ FÄRDEN. Så står det på sparbössan från 1937.

Flagga stolt. Stången som stått på Bergholmarna sedan 1925, återbördades till Jungfruholmarna år 1991 och är fäst på bron mellan holmarna.

Vad vore Göta utan kappsegling?
Kappseglingsstarter, tidtagning, startballongen. Kanoner, hagelgevär, signalpistoler. Kronometrar, digitalur, signalflaggor. Lyckas man, får man hämta pris från prisbordet med den fina prisduken.

Göta Segelsällskaps omfattande prissamling, en del står i prisskåpet i Spinnhuset, finns fotograferad och dokumenterad på annat håll.
Här beskrivs alla fina presenter som Göta S. S. erhöll vid sitt 100-årsjubileum år 1995.

Nu tillbaka till Långholmen och klubblokalen i Spinnhuset.

Göta-Veteranerna en seniorförening inom Göta och bildades 1952 som en stödförening, Veteranernas mötesklocka, som hittades på Värtans botten, finns upphängd i Spinnhuslokalen.

Jarramas som blev båtmodellens namn, hänger numera som votivskepp i ett av fönstren.

Kamratklubben Måsarna efterlämnar en ståtlig fyrmodell, även den i ett av fönstren i klubblokalen.

Göta Segelsällskaps standar föres vid uppvaktningar i glädje och sorg.

Tack vare Göta Segelsällskaps årsböcker, som med några uppehåll utkommit sedan 1918, samt forskning i Götas arkiverade handlingar i Stockholms Stadsarkiv, har dessa historiska berättelser kommit till stånd.