HÖSTMÖTE TISDAG 14 NOVEMBER 19.00

Kallelse till höstmöte i Göta Segelsällskap 

mötet efterföljs av fika och föredrag med sjöräddningssällskapet. 

Tid: Tisdagen den 14 november 2023, kl. 19:00

Plats: Spinnhuset, Långholmen

Mötet är ett ordinarie Höstmöte. Detta då de handlingar som skulle vara underlag för beslut inte stadge enligt skickats ut 

Höstmöte är till för information, möjlighet att ställa frågor, utkvittering av nycklar etc.

Efter möte kommer Sjöräddningssällskapet hålla föredrag. 

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande och val av ordförande och sekreterare för mötet 
 2. Fastställande av röstlängd för mötet 
 3. Fråga om mötet är kallat på rätt sätt 
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
 6. Styrelsens proposition
 7. Rapport från kommitteerna
 8. Övriga frågor 
 9. Mötets avslutande

Paus följt av föredrag av Sjöräddningssällskapet. 

 • Götas standert kommer att finnas att köpa och för dig som är ny medlem och behöver en nyckel kommer även det att kunna ordnas.

Varmt välkommen till höstmötet!

//Styrelsen 

Höstmötet 2023 är ett beslutande möte där styrelsen lämnat en proposition kring förändring av sällskapets stadgar. 

För stadgeförändring gäller §12 i stadgarna: 

 • 12 Stadgeändring, stadgetolkning och övergripande stadgar Göta Segelsällskaps stadgar kan endast ändras av föreningsmöten. För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst tvåtredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Mellan dessa möten ska minst tre månader förflyta. 

Alla stadgeändringsförslag, kommer i Göta Kryssaren, som skulle varit i din brevlåda fredag 27 oktober, av någon anledning har den inte kommit än, vi undersöker saken. 

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.