Information om klubbens försäkringar

Genom klubbens medlemskap i Svenska Båtunionen så har medlemmarna samt anhöriga (ett extra tillägg som ni har försäkrat) en olycksfallsförsäkring oavsett om det är en aktivitet på klubben eller inte.

Så här lyder villkoren för klubbens försäkring via SBU,
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU, omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område inkl klubbholmar samt utanför klubbens område i samband med av klubben, SBU samt förbund utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning. Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen. Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt eller seglingstävling. Samtliga av SBU godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna båtklubbsområdet och omfattar då även resorna till och från besiktningsområdet. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR ANHÖRIGA
Anhörig* till medlem omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område inkl klubbholmar. Endast ett försäkringsbelopp kan utbetalas om två försäkringar finns genom SBU:s båtklubbsförsäkring. * make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, egna föräldrar och make/maka/sambos föräldrar och nära släkting. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp. CISTERNFÖRSÄKRING – 1 081 kr.
Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja samt annan brandfarlig vätska.

Så här lyder villkoren för vårt medlemskap i Seglarförbundet. (Läs följande länk)
http://svenskasjo.se/wp-content/uploads/Svenska-Sjo-forsakringsbesked-SSF.pdf

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.