Information om miljöcontainern

De fraktioner vi kan lämna visas nedan.
Om något är oklart ring Ralf Morgenstern 073-9821032.
Meddela Ralf eller någon annan i styrelsen om något kärl/behållare är fullt
I Miljöcontainern förvaras också absorbenter, spilldukar och oljelänsar att användas vid olyckor/spill.

Tunnor märkta:
•Lösningsmedel UN 1993. T ex. aceton, T-sprit, lacknafta, thinner, bensin, diesel.

•Oljefilter

•Absorbenter. Som använts vid spill för att sanera (inkluderar oljelänsar).

•Färgburkar. (2 tunnor) Inkluderar även andra kärl eller föremål med färgrester.

•Slipdamm.

•Glykol. (OBS! miljövänliga alternativ till glykol skall användas från och med nu)

•Spillolja

Behållare märkta:

•Aerosoler (skåp). Sprayburkar

•Småelektronik (plastholk)

•Batterier (holk på vägg, utsida)

•Stora batterier (stor låda, utsida)

VIKTIGT
•Lämna inte kassar med blandat innehåll eller tomma plastdunkar.
•Allt annat ska medlemmar själva sortera och transportera bort och lämna på miljöriktigt sätt. T. ex. grovsopor, pallningsvirke, presenningar, större elektronik som batteriladdare, värmeaggregat etc.