Framplockning, försäkringspapper och underskrifter för våra ordningsregler

Framplockning och nedmontering plank 28 & 29/9 kl. 18
Vi har i höst 2 framplockningsdagar.

Varvskommittén  startar arbetet med en samling och upprop kl. 18.00

Framplockningen är en gemensam aktivitet för alla båtägare och handlar inte främst om att plocka fram sitt eget material utan att alla båtägare hjälps åt att förbereda inför upptagningarna. Det handlar både om att plocka fram materiel och att flytta plank. Du som vet att du har låst ihop dina grejor- tex stöttor får väldigt gärna låsa upp dem innan 28/9 annars kan det hända att låsen klipps.

På tisdagen kommer arbetet troligen först handla om att plocka ned den främre delen av planket- där den stora porten är. Samt ta ut det som då blir lättillgängligt- tex stöttor. När detta plockas ut tänk på att de flesta har placerat sina stöttor “ihop” så det kan vara bra att vara omkring 4 personer som tar sig an en “stöttahög” i taget och placerar ihop på av varvskommittén anvisad plats.. Är ägaren där kan ägaren dirigera till lämplig plats, fri från de kommande upptagningarna. Mao längs staketet och kanterna av planen. Det som också kan plockas ut under tisdagen är det virke som ligger på/mot planket- Samma sak där, leta gärna märkningar så att så mycket som möjligt som ser ut att höra ihop hamnar ihop.

Onsdag- nu bör takstolar kunna plockas fram samt det sista av planket monteras ned.

Du väljer den dag som passar din kalender bäst.

Försäkringsbesked
Du skall till framplockningen ha med ditt försäkringsbesked och pricka av dig hos någon ur styrelsen,  i skrivande stund ordförande, som finns på plats från 1730 båda dagarna. Tips, de flesta bolag skickar ut försäkringsbeskeden digitalt, det räcker med att du visar upp det från din telefon. Försäkringen ska stå på båtägaren alternativt den med båtägaren samboende medlemmen.

Ordningsregler/avtal

Alla medlemmar ska skriva under att de känner till våra ordningsregler samt förbinder sig att följa dessa. Detta började vi med 2020. Du som är blivit medlem/båtplatsinnehavare under 2020/21 eller missade att skriva på 2020 måste alltså skriva under. Läs igenom reglerna så du vet vad som gäller. Din underskrift gäller som ett avtal mellan dig som medlem och Göta segelsällskap. underskriften görs i samband med framplockningen och uppvisandet av försäkringsbesked. http://media1.gotasegelsallskap.se/dokument/Ordningsregler.pdf

Masten!
Masten ska vara så “ren” det bara går, ta bort allt som petar ut, ta bort dina vant, och fall och annat som kan sticka ut, skadas, skada andras master, trassla till det etc. Vi har trångt med plats, men vi vet att det går att få in alla master om vi hjälps åt. Bommen? Lägg den inte vid din mast. I Roddarskjulet, det stora vid verkstaden finns plats för bommar, eller förvara den på däck/i ditt båthus.
Märk masten!

Lotta Hertzberg
Ordförande
Göta Segelsällskap

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.