Jungfruholmarna

Välkommen till Jungfruholmarna, Göta Segelsällskaps klubbholmar vid Jungfrusund i Mälaren.

Två vackert belägna holmar mellan Gällstaö på Ekerö och Vårberg ca 6 sjömil från hemmahamnen på Långholmen.
Sällskapet arrenderar holmarna sedan 1915. 1936 köptes de för 13 500kr och 1955 byggdes det vackra klubbhuset.


Hamnen på Jungfruholmarna, som utrustats med nya bryggor för
några år sedan, har gott om svängrum och är skyddad för de flesta
vindar. Hållbottnen är god och består av lera. Ett stort klubbhus
används av medlemmar och deras gäster och det finns också tillgång till bastu.

För gästande båtar som inte är registrerade i Göta Segelsällskap och som inte heller medför någon av Sällskapets medlemmar tar vi ut en hamnavgift. En övernattning kostar 140 kronor. För gäster som bara stannar över dagen är avgiften 50 kronor. Tillgång finns till toaletter, duschar och färskvatten.

Här hålls Mälarvarvet (kappsegling) i maj och klubbseglingen Korv&Paket på höstkanten. Vi firar midsommar, med dans kring midsommarstång och lekar för barn, dans, tipspromenad och andra festligheter. Kräftskiva i slutet på augusti.

Intendent för Jungfruholmarna är Max Linder