Kurser i segling för damer/tjejer 2015

Omfattning: Tisdagskvällar och en heldag. Kursen bedrivs i samarbete med klubbarna MBK och MKS, klubbarna ligger i Mälarhöjden. Klubbinfo finns på hemsidorna MBK.nu och MKS.nu.
Båtarna som vi seglar är 2-kronan. Den är en stabil centerbordsbåt som är lämpad för 2–4 personer och är lättseglad. 

bild

Kanske är du gast eller passagerare eller brukar vara på sjön och får inte tillfälle att lära dig att kunna segla själv. Här har du chansen och möjligheten att lära dig seglingens grund. Ålder på tidigare elever har varierat från 25 till 70 år.

Kursavgift: 1600 kr samt 200 kr i medlemsavgift i MKS. Medlemskapet berättigar till att låna klubbens hyrjollar under pågående seglingskurs. Kursdeltagarna turas om att ordna fika till kurskvällarna.


Förkunskapskrav: kunna simma 200 m.

Utrustning: Egen jolleväst, regnställ och ombyte.

De två första kurskvällarna i grundkursen kommer att ägnas åt teori. Vi är upp till tre segellärare som håller i kursen, deltagarantalet brukar vara upp till 15 st.

Grundkursen börjar i slutet av april och fortsättningskursen är i mitten av augusti. De två första kurstillfällena på grundkursen är vi i MBK som ligger i Klubbensborgsområdet, sedan håller vi till i MKS på Pettersbergsvägen 54.


Anmäl ditt intresse till Bosse Donath på malarhojden@hotmail.com 
Frågor på tel 08–646 20 25 eller 073–707 1948Vi tillämpar ett kösystem till kurserna. Där befintliga medlemmar och/eller anhöriga till medlemmar i MKS, MBK och Göta SS har företräde. Till fortsättningskursen har de som gått grundkursen innevarande år företräde.

Avbokning: Vill du avbryta kursen får du tillbaka 900 kr om detta görs skriftligen minst en vecka före kursstart. Därefter kommer inga återbetalningar göras oavsett skäl.

Anmälan till grundkursen är öppen mellan 2014–12–15 tom 2015–03–15.

Anmälan till fortsättningskursen är öppen mellan 2015–06–20  tom 2015–07–31.

Preliminärt KURSSCHEMA grundkurs
schema

Varmt välkomna på ännu en trevlig pubafton!

jeppebildDen 21 november kl 18:00
Bakom baren står Joel Blom och Petter Lindgren och serverar hungriga magar och torra strupar.
Under kvällen hålls det föredrag av Jeppe Wikström.
Han arbetar som förläggare och fotograf, han har publicerat ett flertal fotoböcker och bl.a vunnit Bellmanpriset.
Ett flertal av hanns böcker handlar om våran vackra skärgård.

Varmt välkomna till Spinnhuset önskar Festkommittén!

Foto: Jeppe Wikström

Bojekan och masterna

Bojekan torrsätts lördagen den 8 november.

Åtgärda innan den 15 november:
Ta hand om din mast! Inga master får ligga kvar på ”mastplan” eller utefter Långholmskanalens strand.
Demontera förtöjningslinor från bryggorna. Ta bort jollar, master, bommar och liknande. Det skall vara snyggt på bryggorna även på vintern.