Jungfruholmarna arbetsdag

Öppning av Jungfruholmarna sker lördagen den 7 maj.
Samling vid Jungfrusund där passbåten ligger förtöjd. (Vid restaurangen)
9:00 träffas vi och arbetar till 16-tiden.
Ni som planerar att vara med och arbeta, anmäl er till intendenten.
Lunch och eftermiddagsfika bjuder föreningen på.
I år arbetar vi med kajen utanför klubbhuset parallellt med utflyttning av möbler och jollar. Självklart räknas dagen som arbetsplikt!

Väl mött!

Viktig information om användning av bottenfärger

I årets första nummer av Götakryssaren och på årsmötet informerade styrelsen via Sällskapets miljösamordnare om miljöförvaltningens skärpta tillämpning av gällande miljöregler. Efter det har vi tyvärr inte lyckats få något entydigt besked om exakt vad detta innebär i praktiken. Detta kommer vi att veta först efter den planerade tillsynen av Sällskapets verksamhet vilken kommer att genomföras någon gång under året.

Läs mer