Inbjudan till TwoStar-träff tisdagen den 9 Februari 2016 klockan 18.00 i Spinnhuset

Klubbafton

Inbjudan till TwoStar-träftisdagen den 9 Februari 2016 klockan 18.00 i Spinnhuset

Bosse berättar om bakgrunden till TwoStar36 projektet och hur det genomfördes. Alla TwoStar-ägare och intresserade är välkomna. En del av mötet är diskussion om för- och nackdelar med båten samt hur den kan utvecklas och förbättras.

Festkommittén ordnar fika

Välkomna

Bo Svantesson

Nu är den inne!

Classe, Janne, Lasse och många fler har de senaste veckorna jobbat för
att vår nya traktor skulle få ett fint vinteride i Roddarskjulet. Utan
att ändra Roddarskjulets exteriör ryms nu traktorn inne i skjulet, med
minsta möjliga marginal framåt och bakåt mellan takstolarna.
Alla Götaseglare tackar alla för den fina insatsen och ser fram emot
en inte så äventyrsfyld sjösättning 2016.
Hälsar Dieter

Stängt för säsongen!

Stängt för säsongen!

Det är inte många centimeter tillgodo!

Det är inte många centimeter tillgodo!

Traktorn i Roddarskjulet

Traktorn i Roddarskjulet

Porten breddas och höjdas för att ge plats för traktorn

Porten breddas och höjdas för att ge plats för traktorn

Klubbarbete på Långholmen lördag 21/11 09.00

Vi har planerat in en arbetsdag för klubbarbete på våra anläggningar på Långholmen. Lördagen den 21/11 med samling kl 9:00 i Spinnhuset.Ett bra tillfälle för de som inte hunnit med att göra sitt klubbarbete.

Göta bjuder på något ätbart. Tacksam om ni kan meddela om ni kommer till Lars Nordlund på mail larsnordlund44@gmail.com eller tel: 0708-946743

Lars Nordlund