Klubbarbete på Långholmen lördag 21/11 09.00

Vi har planerat in en arbetsdag för klubbarbete på våra anläggningar på Långholmen. Lördagen den 21/11 med samling kl 9:00 i Spinnhuset.Ett bra tillfälle för de som inte hunnit med att göra sitt klubbarbete.

Göta bjuder på något ätbart. Tacksam om ni kan meddela om ni kommer till Lars Nordlund på mail larsnordlund44@gmail.com eller tel: 0708-946743

Lars Nordlund

Traktorn lagad – torrsättningen fortsätter

Traktorns frambromsar är nu lagade och justerade och vi har provkört och testat bromsarna. Vi börjar torrsätta några båtar i morgon onsdag med start kl 10:00. Vi torrsätter även på fredag dagtid samt hela lördagen med start kl 9:00.
Meddela mig vilka som kan någon av dessa dagar.
Lars Nordlund