Göta-Veteranernas sillunch på Jungfruholmarna 20 maj 2016

48 sillunchsugna Göta-Veteraner samlades på Jungfruholmarna den 20 maj.
Som vanligt, tur med vädret, soligt, hög stämning, nubbevisor och tal.
Gunnar Keijser berättade om det senaste århundrades olika vattenstånd i Mälaren, hade för dagen kollat att Hammarbyslussens nivåuppgifter överensstämde med Gunnars pegel, den på Långholmen och på Jungfrun.
Gunnar hade även rensat i sin bokhylla och skänkte en bok av Uffa Fox, legendarisk engelsk seglare, båtkonstruktör och innovatör. Så även praktverket Nordens Båtar, 
(471 sidor) som handlar mest om nordiska segelbåtar av alla de slag, konstruktörer och konstruktioner.
Böckerna kommer att förvaras i Spinnhusets bokhylla.
Festkommitten, Doris Levin, Else-Marie Gustafsson och Maivor Bergau hade dukat upp med allt vad ett riktigt sillbord kräver. Munskänken Lars Bjelksjö lyckades med det nya kupongsystemet kränga snaps/avec för 1090:-
Alla var nöjda efter trevlig samvaro.
Hälsar Dieter som var där.

Sillbordet klart!

Sillbordet klart!

Idel glada nunor hos Göta-Veteranerna!

Idel glada nunor hos Göta-Veteranerna!

Gunnar Keijser berättar om Mälarens vattenstånd.

Gunnar Keijser berättar om Mälarens vattenstånd.

Det nya kupongsystemet!

Det nya kupongsystemet!