Miljöarbete

“Bästa Göta-medlemmar!
Vi har nu publicerat resultaten från mätningarna av våra båtbottnar på hemsidan. Där finns även viktig information om hur dessa ska tolkas och vad som gäller vid en eventuell sanering. Vi återkommer löpande med mer information i detta ärende, men du är alltid välkommen med frågor.

Tack för alla glada tillrop!
Vänligen,
Styrelsen”

Information om mätresultat och sanering av båtbottnar

Rapporten från mätfirman

Mätresultatet som pdf (lösenordsskyddad()