Sökresultat för:

Årsmötet 2021

Information från styrelsen
Årsmöteshandlingar
till Göta Segelsällskaps årsmöte
Årsberättelse för 2020
samt förslag till
budget och verksamhetsplan
för 2021

Innehållsförteckning
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Budget
Balansrapport
Motion om sjö- och torrsättning
Proposition om hedersmedlem
Avgifter
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse…

Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2021

Valberedningens förslag

Kommentarer inaktiverade för Valberedningens förslag

Avgifter för 2021

Avgifter

Hamnplats måste sägas upp senast den 1:a april .
Varvsplats måste sägas upp senast den 1:a september.

Inträdesavgifter
Ordinarie medlem 300 kr
Familjemedlem och junior 50 kr

Nyttjanderättsavgift
Betalas första gången hamn eller varv utnyttjas 3000 kr

Årliga avgifter…

Kommentarer inaktiverade för Avgifter för 2021

Proposition om hedersmedlem

Dessa medlemmar föreslås som hedersmedlem som tack för sina insatser i sällskapet:
Eva Bjelksjö
Maivor Bergau…

Kommentarer inaktiverade för Proposition om hedersmedlem

Motion om sjö- och torrsättning

Kommentarer inaktiverade för Motion om sjö- och torrsättning

Verksamhetsplan för Göta Segelsällskap 2020

Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsplan för Göta Segelsällskap 2020

Verksamhetsberättelse för Göta Segelsällskap 2020

Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse för Göta Segelsällskap 2020

Dagordning 2021

Dagordning Göta Segelsällskaps årsmöte 2020

Parentation 

Årsmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet

Fastställande av röstlängd för mötet

Fråga om mötet är kallat på rätt sätt

Fastställande av dagordning

Val av protokolljusterare och rösträknare

Föredragning av …

Kommentarer inaktiverade för Dagordning 2021

Jungfruholmarna Verksamhetsberättelse 2020

Presentation som skulle ha visats på höstmötet finns här i digital version.

Publicerat i Jungfruholmarna, Medlemsmöten | Kommentarer inaktiverade för Jungfruholmarna Verksamhetsberättelse 2020

Sammanfattning från SMBF miljökonferens 201203

Publicerat i Miljöarbetet | Kommentarer inaktiverade för Sammanfattning från SMBF miljökonferens 201203