Avgifter

Avgifter för Göta Segelsällskap 2024
Hamnplats måste sägas upp senast den 1:a april .
Varvsplats måste sägas upp senast den 1:a september.

Medlemsavgift skall vara betald för rösträtt på beslutande möte. Båtägare som ej betalt båtavgifter riskerar att ej få båten sjösatt/torrsatt. Mer om avgifter går att läsa i stadgar och ordningsregler.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift 450 kr/år
Medlemsavgift familjemedlem 150 kr/år
Medlemsavgift juniormedlem 150 kr/år (upp till 21 år)
Medlemsavgift seniormedlem 125 kr/år

Inträdesavgift 300 kr
Inträdesavgift familjemedlem 50 kr
Inträdesavgift juniormedlem 50 kr
Avgift kö till hamn- och varsplats 0 kr, kräver medlemskap

Båtavgifter

Eskaderavgift 1
Eskaderavgift 300 kr/båt/år
Eskaderavgift seniormedlem 200 kr/båt/år
Eskaderavgift juniormedlem 200 kr/båt/år

Hamn- och varvsavgifter.
Grundavgift 1000 kr/båt/år 
Grundavgift seniormedlem 475 kr/båt/år
Grundavgift juniormedlem 475 kr/båt/år

Hamnplatsavgift (B + 0,4) x 850 kr/säsong
Hamnplatsavgift vinter (L + 0,6) x (B + 1,0) x 90 kr/säsong
Varvsplatsavgift (L + 0,6) x (B + 1,0) x 90 kr/säsong
Jolleavgift, ramp (L + 0,6) x (B + 1,0) x 90 kr/säsong
Jolleavgift, ramp, juniormedlem 400 kr/säsong

Torrsättnings- och sjösättningsavgift 900 kr/båt/år

Nyttjanderättsavgift 3000 kr.
Debiteras första gången hamn eller varv utnyttjas

B = båtens bredd (m)
L = båtens längd (m)

Förvaring

Skåpavgift 500 kr/år
Jolleavgift, fack 500 kr/år

Övriga avgifter

Aviavgift postutskick 30 kr
Förseningsavgift avi påminnelse 100 kr

Avgift för klubbnyckel inkl. deposition 600 kr
Vid återlämnande av nyckel återfås 500 kr

Uteblivet klubbarbete 1500 kr, debiteras på våravin
Klubbarbete är obligatoriskt, se Ordningsregler 1.6.

Merarbetesavgifter debiteras i anslutning till sjö-/torrsättning
Flytt av båt på varvsplan vid sjösättning vid anmälan efter 1 april 400 kr.
Utebliven närvaro vid sjösättning/torrsättning/flytt av båt 400 kr
Anmälan om annan torrsättningsdag efter 1 september 400 kr
Ej anmäld vinterhamn 400 kr 2

Övrigt

Hyra av klubblokal (för bokning se medlemsinfo)
Kväll före lördag/helgdag 1500 kr
Övrig tid 500 kr
Hyran skall betalas i förskott

Sällskapets standertar och märken
Standert, kavajmärke, kavajnål 150 kr

Inbetalningsperioder

Avisering vår
Medlemsavgift, grundavgift, hamnavgift (sommar), eskaderavgift, jolleramp (sommar), jollefack och skåpavgift, uteblivet klubbarbete. Aviseras i januari/februari

Avisering höst
Torrsättnings- och sjösättningsavgift, varvsavgift, Jolleramp (vinter) och hamnavgift (vinterliggare). Aviseras i augusti


1 Eskaderavgift: Obligatorisk för varje båt med hamn- och varvsplats. Valfri för övriga medlemmars båtar. Endast segelbåtar tillåts. Undantag kan beviljas av styrelsen. Båtar i Göta Segelsällskaps eskader ska föra GSS-standert, samt får ligga avgiftsfritt på Jungfruholmarna.
(årsmötesbeslut 20220329) Medför skyldighet för båtägare att utföra klubbarbete enligt sällskapets ordningsregler.

Båt enligt stadgarna 4.5: Segelbåt i gott och prydligt skick registreras i sällskapet eskader, blott undantagsvis registreras annan typ av båt, och ska därefter alltid inom hamnområdet och vid Jungfruholmarna föra Sällskapets standert.

2 Medlem som ska ligga i hamnen under vintern ska meddela hamn och varv före 1 september.