Avgifter

Avgifter för Göta Segelsällskap 2023

Hamnplats måste sägas upp senast den 1:a april .
Varvsplats måste sägas upp senast den 1:a september.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift 400 kr/år
Medlemsavgift familjemedlem 125 kr/år
Medlemsavgift juniormedlem 125 kr/år (upp till 21 år)
Medlemsavgift seniormedlem 100 kr/år

Inträdesavgift 300 kr
Inträdesavgift familjemedlem 50 kr
Inträdesavgift juniormedlem 50 kr
Avgift kö till hamn- och varsplats 0 kr Kräver medlemskap

Båtavgifter

Eskaderavgift 1

Eskaderavgift 300 kr/båt/år
Eskaderavgift seniormedlem 200 kr/båt/år
Eskaderavgift juniormedlem 200 kr/båt/år

Hamn- och varvsavgifter.

Grundavgift 950 kr/år 
Grundavgift seniormedlem 425 kr/år
Grundavgift juniormedlem 425 kr/år

Hamnplatsavgift (B + 0,4) x 700 kr/säsong
Hamnplatsavgift vinter (L + 0,6) x (B + 1,0) x 76 kr/säsong
Varvsplatsavgift (L + 0,6) x (B + 1,0) x 76 kr/säsong
Jolleavgift, ramp (L + 0,6) x (B + 1,0) x 76 kr/säsong
Jolleavgift juniormedlem 350 kr/säsong

Upptagnings- och sjösättningsavgift 700 kr/år

B = båtens bredd (m)
L = båtens längd (m)

Nyttjanderättsavgift 3000 kr.
Debiteras första gången hamn eller varv utnyttjas

Förvaring

Skåpavgift 350 kr/år
Jolleavgift, fack 350 kr/år

Inbetalningsperioder

Avisering vår
Medlemsavgift, grundavgift, hamnavgift (sommar), eskaderavgift, jolleramp (sommar), jollefack och skåpavgift. Aviseras i januari/februari

Avisering höst
Upptagnings- och sjösättningsavgift, varvsavgift, Jolleramp (vinter) och hamnavgift (vinterliggare). Aviseras i augusti

Medlemsavgift skall vara betald för rösträtt på årsmötet Båtägare som ej betalt båtavgifter riskerar att ej få båten sjösatt/ upptagen.

Övriga avgifter

Uteblivet klubbarbete 0 kr.
Klubbarbete är obligatoriskt, se Ordningsregler 1.6.

Avgift för klubbnyckel inkl deposition 600 kr
Vid återlämnande av nyckel återfås 500 kr

Hyra av klubblokal (för bokning se medlemsinfo)
Kväll före lördag/helgdag 1500 kr
Övrig tid 500 kr
Hyran skall betalas i förskott

Sällskapets standertar och märken
Standert, kavajmärke, kavajnål 150 kr


1 Eskaderavgift: Obligatorisk för varje båt med hamn- och varvsplats. Valfri för övriga medlemmars båtar. Endast segelbåtar tillåts. Undantag kan beviljas av styrelsen. Båtar i Göta Segelsällskaps eskader ska föra GSS-standert, samt får ligga avgiftsfritt på Jungfruholmarna. (årsmötesbeslut 20220329)
Medför skyldighet för båtägare att utföra klubbarbete enligt sällskapets ordningsregler.
Båt enligt stadgarna 4.5: Segelbåt i gott och prydligt skick registreras i sällskapet eskader, blott undantagsvis registreras annan typ av båt, och ska därefter alltid inom hamnområdet och vid Jungfruholmarna föra Sällskapets standert.