Avgifter för 2021

Avgifter

Hamnplats måste sägas upp senast den 1:a april .
Varvsplats måste sägas upp senast den 1:a september.

Inträdesavgifter
Ordinarie medlem 300 kr
Familjemedlem och junior 50 kr

Nyttjanderättsavgift
Betalas första gången hamn eller varv utnyttjas 3000 kr

Årliga avgifter
Medlemsavgift
Ordinarie medlem 500 kr
Familjemedlem och junior 125 kr
Seniormedlemmar 100 kr

Hamn o Varvsavgift
Grundavgift 1000 kr
Grundavgift ständig medlem och junior 500 kr
Breddavgift brygga B+0,4m 660 kr/m
Ytavgift varv (L+0,6m)x(B+1m) 72 kr/m2
Ytavgift hamn vinter (L+0,6m)x(B+1m) 72 kr/m2
Upptagnings/sjösättningsavgift 700 kr

Elavgift hamn
Beviljas efter ansökan, debiteras enligt Sällskapets mätare.

Avgifter för jollar
Ordinarie medlem (L+0,6 m) x (B+1m) 72 kr/m2 sommar/vinter
Juniorer, Jolleramp eller fack sommar/vinter 350/350 kr

Avgift för skåp 250 kr

Förseningsavgift 0 kr
Debiteras för varje sent inkommen avgift

Inbetalningsperiod
Avisering 1
Kassören aviserar i januari/februari medlemsavgifter, båtavgifter, grundavgifter, hamnavgifter för kommande år och utebliven arbetsplikt för året innan
Avisering 2
Kassören aviserar upptagnings, förvarings och sjösättningsavgifter i augusti
Avgifterna skall vara betalda innan upptagning annars sker ej upptagning.

Jungfruholmarna
Hamnavgift per dygn för icke GSS registrerad båt 200 kr
Hyra för Friggebod 200 kr/dygn

Hyra av klubblokal
Kväll före lördag/helgdag 1500 kr
Övrig tid 500 kr
Hyran skall betalas i förskott

Sällskapets standertar, märken och nycklar
Standert, stävmärke, kavajmärke, kavajnål 150 kr
Depositionsavgift för klubbnyckel 600 kr
Vid återlämnande av nyckel återfås 500 kr