Verksamhetsplan för Göta Segelsällskap 2020

Inriktning

Ekonomi
Styrelsen förslår följande stora investeringar:
Att bygga på upptagningsvagnen med en sling och servicegenomgång av traktorn
Bjuda alla medlemmar på 125 års middag i samband med det uppskjutna årsmötet
Budgetera 300 000 kr som en grund för nya mastskjulet.
Trädvård, kajunderhåll, kompost och målning klubbhus på jungfruholmarna
I styrelsens budgetförslag är avgifterna oförändrade med undantag från upp och isättningsavgiften.
Denna avgift föreslår styrelsen att den läggs in i varvsavgiften.
Övriga driftkostnader är i stort sett desamma som tidigare år
Budgeten är underbudgeterad med ett minus på ca –605 500 kr vilket tas från tidigare års positiva resultat
Rolf Linnér
kassör Göta

Miljö

Jungfruholmskommittén

Hamnkommittén

Redaktionskommittén
Under året kommer redaktionskommittén att planera och genomföra framställande och distribution av fyra nummer av Götakryssaren. Utvecklingen av klubbens hemsida försätter. Arbetet med arkivering av klubbens handlingar fortsätter.

Varvskommittén

Långholmskommittén

Festkommittén

Kappseglingskommittén