Verksamhetsberättelse för Göta Segelsällskap 2020

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande Charlotte Hertzberg
Vice ordförande Hans Jeppson
Kassör Rolf Linnér
Sekreterare  Sten Ring (adjungerad)
Varvschef Lars Nordlund
Hamnchef Fredrik Sahlberg
Jungfruholmsintendent Max Linder
Långholmschef Anders Lillieqvist
Kappseglingschef Per Hansson
Redaktör Carl Axel Petersson
Klubbmästare Petter Lindgren
Miljösamordnare Ralf Morgenstern
Ledamot Cajsa Bartusch

Inledning

In Memorian

Ekonomi
Budget 2020 har använts enligt beslut med följande undantag:
Reparation och underhåll har kostat mindre beroende på att traktorn klarat sig bra och planerad ombyggnad av upptagningsvagn den har skjutits upp till 2021.
Kostnaderna på Jungfruholmarna har överträtt budgeten med ca 80 000 kr pga. Trasig pump, trädfällning och inbrott.
Den budgeterade 125 års festen blev inställd pga. Corona.
Nyckelsystemet är utbytt och nedskrivning av depositionskostnaderna gjorde att det ej belastade ekonomin.
Intäkterna har varit något större än budget (+80 000)
Kostnaderna för röda mastskjulsbranden belastar ej budget då kostnaderna hitintills (ca. 210 000 kr)kommer att täckas av försäkringen .
Resultatet är på -7114 kr kr vilket gör att Göta segelsällskaps likviditet (kassa) är god.

Miljö

Jungfruholmskommittén

Jungfruholmarna – verksamhetsberättelse

Här följer en redogörelse av säsongen 2020, med de viktigaste händelsena – många trevliga, men även några tråkiga.

Corona

Farhågorna att coronapandemin skulle göra att att gästerna uteblev, visade sig inte stämma. Vi har haft fler besökare än på länge, och därtill många vackra sommardagar, vilket har gjort 2020 till ett toppenår. Medlemmar och gäster verkar ha tagit myndigheternas rekommendationer på allvar, och hållt avstånd och god handhygien.

Vi har bl.a. gått över till pappershanddukar på toaletterna, tillhandahållit handsprit och infört tydliga städrutiner för toaletter och duschar – allt för att minska smittspridningen och skydda de som utför städarbetet och varandra. Skyltar har uppmanat besökare att iaktta god handhygien och hålla avstånd, samt att inte besöka Jungfruholmarna om man har sjukdomssymptom. I klubbhusköket har rekommenderats att man bara vistas tillsammans med personer ur den egna besättningen.

Misstänkt vattenläcka

Vid avläsningen i december 2019 visade mätaren 14.000 kubikmeter – motsvarande volymen av ett hyreshus ungefär. Vatten till ett värde av drygt en kvarts miljon kronor. Så mycket hade vi, enligt mätaren förbrukat på Jungfruholmarna under 2019. Vår vattenleverantör insåg tillslut det orimliga i det, och skrev ner beloppet till vår normala förbrukning på c:a 200 kubikmeter. Mätaren är nu utbytt.

Inbrott

I mars hade vi tyvärr besök av inbrottstjuvar igen. Denna gång hade de tagit sig in i Glashuset genom att bryta upp ett fönster på baksidan. Fönstret blev totalförstört. Till en början såg det ut som om en tavla av Einar Söderlund, föreställande en lotsbåt, hade stulits. Den återfanns dock någon vecka senare slängd på stranden. Lite tilltygad, men duken ser ut att kunna räddas. I övrigt försvann inte så mycket av värde därifrån, men fönsterbytet blev kostsamt. I verkstaden tog de sig in i genom att bryta sönder fasaden. Det mesta av värde var redan bortplockat för vintern, så bytet blev tunnt även där. Fasaden har lagats och kompletterats med ett inbrottskydd av plåt.

Jungfrusundsregattan

Det första riktiga evenemanget för säsongen var som vanligt Jungfrusundsregattan, som gick av stapeln 30 maj anordnat av Ekerö Båtklubb i samarbete med Göta Segelsällskap. I årets upplaga var endast shorthand-segling tillåten. Skepparmöte, prisutdelning och middag var inställda på grund av corona.

Göta SS heder försvarades av bl. a. Peter Löfgren (Safir) och Lennart Berglund (Rival), med varsin hedrande 8:e resp. 9:e plats. Dagen bjöd på vackert väder och fin nordanvind.

Trädbrand

En dag i slutet av juli noterade en uppmärksam gäst att det kom rök ur stammen på en av ekarna uppe vid friggeboden. Brandkår larmades, men var redan på annat uppdrag, så Sjörättningssällskapet ryckte ut med full styrka och släckte glödbranden, som hade spridit sig ner i roten av trädet.

Det är oklart hur branden startat, men det är inte osannoligt att den orsakats av en slängd fimp eller liknande, och kan ha legat och pyrt under lång tid – kanske flera veckor.

Trädvård

Ett tiotal träd, som var för stora för oss att fälla själva, har tagits ner av professionella arborister. Öns enda gran, som dominerat sydvästra udden under många år, fick tillsammans med knäckta pilar bakom klubbhusverandan bli välbehövlig påfyllning av vedlagret. En stor björk, som stod väldigt nära Servicehuset, och ett antal alar på udden, togs också ner. Veden har burits bort till bodarna, kluvits och staplats under arbetsdagarna.

Några av holmarnas vackra ekar behöver också lite omvårdnad – något som planeras till tidig vår.

Midsommarafton

Årets midsommar bjöd för omväxlings skull på vackert väder. Uppslutningen var stor och lunchen intogs på coronasäkert avstånd vid utplacerade bord, i stället för vid långbord. Midsommarstången kläddes med björklöv och blommor, men ringdansen fick ställas in. På eftermiddagen bjöd sällskapet på bubbel och det spelades coronaanpassad bingo med fina priser. Det anordnades även tipspromenad för barnen.

Seglarläger

Efter midsommar tog en veckas seglarläger vid. Som vanligt anordnades det av Mälarhöjdens Kanotsällskap och leddes av duktiga ungdomar från GSS och MKS. Inför kommande säsong efterlyser ledarna ett större deltagande av barn och ungdomar från Göta Segelsällskap.

Arbeten

Det har anordnats två tillfällen där medlemmar har kunnat göra sitt klubbarbete. Uppslutningen har varit över förväntan och vi har fått mycket gjort. 16 maj ägnades bl.a. åt att köra grovsopor, laga och inbrottssäkra förrådsväggen, som blev förstörd vid inbrottet. Som vanligt eldades det ris på udden. 5 september fick bron och klubbhusverandan ny färg, all ved från de fällda träden togs om hand – och så eldades det, förstås. Som vanligt har det varit strålande väder båda dagarna.

Ny motor

Följebåtens motor har bytts ut mot en ny av motsvarande modell.
Den gamla hade tjänat väl i 20 år, men ådragit sig skador på bl. a. växelhus och bensinpump som skulle bli kostsamma att laga.
Motorkåpan har förfulats på sedvanligt manér.

Avloppspumpar

En mindre angenäm – men inte desto mindre viktig del av Jungfruholmarnas anläggningar – är avloppet. Besökare förväntar sig att kunna använda servicehusets toaletter och duschar, men ägnar kanske inte någon närmare tanke åt att det är ett känsligt system som behöver skötsel och underhåll. Systemet är anslutet till kommunens avlopp via ett 50 mm. rör på sjöbotten, som matas av två pumpar. Dessa pumpar tjänar också som kvarnar, och är förstås känsliga för saker som inte hör hemma i avlopp. Den ena pumpen var tvungen att bytas i våras, då slitdelar var helt uttjänta. Den andra gick sönder senare på hösten av samma anledning. Förhoppningsvis ska de nu hålla ett antal år.

Hamnvärdar

Verksamheten på Jungfruholmarna kräver mycket arbete. Utöver att ta upp hamnavgift och städa toaletter, gör hamnvärdarna sitt bästa för att alla besökare ska känna sig välkomna. Dessutom finns mängder med arbeten att utföra, så att vara hamnvärd är verkligen inte bara semester!

Tack, alla ni som ställt upp under säsongen som varit!

Statistik

Mellan veckorna 17 och 43 hade vi c:a 750 besök av gästande båtar, varav c:a 550 betalade full hamnavgift på 200:- och övriga betalade dagavgift på 50:-. Siffrorna grundar sig på Swish-betalningar och är endast ungefärliga. Midsommarafton var årets mest välbesökta dag, med 29 betalande båtar. Därutöver även förstås många Götamedlemmar, som dock inte syns i statistiken. Inför säsongen 2021 kommer vi utöka statistiken till att innefatta även båtar registrerade i GSS. Detta för att kunna utnyttja och fördela klubbens resurser på bästa sätt.

Hamnkommittén

Redaktionskommittén
Redaktionskommittén har under året givit ut fyra nummer av Götakryssaren (varav ett dubbelnummer.
Arbetet med hemsidan, gotasegelsallskap.se, har fortsatt.

Varvskommittén

Långholmskommittén

Festkommittén

Kappseglingskommittén