Redaktionskommittén

Redaktionskommittén ansvarar för klubbens medlemstidning Götakryssaren.
Götakryssaren utkommer med fyra nummer per år.
Götakryssaren är beroende av medlemmarnas bidrag.
Att bidra till Götakryssaren räknas som klubbarbete!
Redaktionskommittén, som även
ansvarar för klubbens hemsida, består av:
Redaktör: Carl Axel Petersson 070–6870905, carlaxel.petersson@gmail.com
Per Einarsson, Klas Jonsäter och Niklas Thalén

Äldre material ur Götakryssaren hittar du här:

Äldre artiklar ur Götakryssaren
Årsbok för Göta Segelsällskap