Lördagen den 27 oktober stänger vi Jungfruholmarna

Då kan Du göra Ditt klubbarbete där.
Vi skall plocka undan våra möbler, plocka in badstegar och bastubryggan, stänga av vattnet, röja sly, kratta löv, såga torra träd och grenar och om möjligt elda, taga in GÖTA-skyltarna. Vi skall ta upp roddbåten.
Meddela mig om Du kommer och hur Du tar Dig ut senast torsdag 25/10.Vi ordnar något att äta. Men en matsäck kan kanske vara bra att ha.
Jungfruholmskommittén
Britt-Marie Lundin tel 88 47 18 mobil 070/578 47 18
b-m.lundin@telia.com