KURSER I SEGLING FÖR DAMER/TJEJER

Omfattning: Tisdagskvällar och en heldag. Eventuellt kan
det bli en övning i att resa en kappsejsad båt i en inomhusbassäng
under våren. Kursen bedrivs i samarbete med klubbarna MBK och MKS,
klubbarna ligger i Mälarhöjden.
Klubbinfo finns på hemsidorna MBK.nu och MKS.nu.
Båtarna som vi seglar är 2-kronan. Den är en
stabil centerbordsbåt som är lämpad för 2–4 personer och är
lättseglad.
Kursavgift: 1600 kr samt 200 kr i medlemsavgift i MKS.
Som klubbmedlem i MKS kan du delta i klubbens arrangemang, låna
båtar mm. Kursdeltagarna turas om att ordna fika till
kurskvällarna.
Förkunskapskrav: kunna simma 200 m. Utrustning: Egen
jolleväst, regnställ och ombyte. De två första kurskvällarna i
grundkursen kommer att ägnas åt teori. Vi är upp till tre
segellärare som håller i kursen, deltagarantalet brukar vara upp
till 15 st.
Grundkursen börjar i mitten av april och
fortsättningskursen är i mitten av augusti. De första
kurstillfällena är vi i MBK som ligger i Klubbensborgsområdet,
sedan håller vi till i MKS på Pettersbergsvägen 54.

Anmäl ditt intresse till Bosse Donath på malarhojden@hotmail.com eller 08-646
20 25 eller 073-707 1948.
Vi tillämpar ett kösystem till kurserna.
Där befintliga medlemmar och/eller anhöriga till medlemmar i MKS,
MBK och Göta SS har företräde.
Till fortsättningskursen har de som
gått grundkursen innevarande år företräde.
Avbokning: Vill du avbryta kursen får du tillbaka 900 kr om detta görs skriftligen
minst en vecka före kursstart. Därefter kommer inga återbetalningar
göras oavsett skäl.
Anmälan till grundkursen är öppen mellan
2013-11-07 tom 2014-03-15.
Anmälan till fortsättningskursen är
öppen mellan 2014-06-20 tom 2014-07-31.