Information från styrelsen

Som tidigare meddelats har styrelsen med anledning av Corona-pandemin beslutat att skjuta på årsmötet. Styrelsen har tagit detta beslut väl besluten att stadgarna föreskriver att årsmötet skall hållas senast under mars månad. De restriktioner och rekommendationer som nu är gällande gör det emellertid omöjligt att hålla ett normalt årsmöte i Spinnhuset.
Styrelsen har stått inför två val;

  • att genomföra ett digitalt årsmöte eller
  • att skjuta på årsmötet några månader

Vi har kommit fram till att det kan blir svårt att ha en bra diskussion i digital form eftersom alla medlemmar inte är så vana vid videokonferenser. Vi vill inte att medlemmar skall avstå från att framföra sina åsikter. Därför har styrelsen beslutat på att skjuta på årsmötet. Vi är övertygade om att medlemmarna har förståelse för detta. Det kan nämnas att både Svenska Båtunionen och Riksidrottsförbundet framhåller att det är möjligt för en förening att skjuta på sitt årsmöte.
Vi tog beslutet med förhoppningen om att i maj eller kort därefter skall det vara både tillåtet och tillrådligt att, åtminstone utomhus, hålla ett årsmöte med fysisk närvaro. Tyvärr verkar vaccinationen ta längre tid än vad som tidigare föreskickades. Styrelsen kommer att undersöka om det är tillåtet och framförallt tillrådligt, att hålla ett årsmöte utomhus under försommaren. Om det visar sig omöjligt så får årsmötet då trots allt avhållas med digital hjälp.
Styrelsen verksamhetsberättelse och bokslut har i vanlig ordning tagits fram. Styrelsen har också beslutat om en preliminär verksamhetsplan för 2021. Detta material finns tillgängligt här på hemsidan och revisorerna genomför revision och deras revisionsberättelse kommer inom kort att publiceras. En särskild grupp medlemmar arbetar som en valberedning med att förbereda val av styrelse och funktionärer.
Intill årsmötet kommer styrelsen att fortsätta sitt arbete med verksamheten i Göta Segelsällskap. Styrelsen vill önska er alla en god och säker vårrustning!