Hamnkommitté

Hamnkommittén ansvarar för klubbens hamn och hamnområde på Långholmen.
Med 150-160 bryggplatser, beroende på storlek på båtarna, är vi den största segelbåtshamnen i Stockholm.

Hamnkommittén består av:
Hamnchef: Sten Thorold, tel. 0703 089 069
Rolf Holmskär, Martin Kruger

Kontakta oss på e-post: hamn@gotasegelsallskap.se

Hamnregler finns här