GDPR

Behandling av personuppgifter inom Göta segelsällskap

Göta samlar in personuppgifter enligt den rättsliga grunden intresseavvägning.

Endast uppgifter nödvändig för klubbens verksamhet samlas in.

Om en personuppgift används för något som ej är nödvändig för klubbens verksamhet måste uttryckligt samtycke lämnas av medlemmen.

Personuppgiftsansvarig är Göta Segelsällskap.

Medlemsdata lagras i BAS som finns hos Svenska båtunionen.

• Födelseuppgift

• Namn

• Adress

• Telefon

• E-post

• Uppgifter om medlemmens båt och båtplats

• Försäkringsuppgifter

• Om medlemmen så önskar kan klubben registera innehav av vhf och nautiskt kompetens

Data används till:

• Hantering av medlemmens avgifter

• Hantering av varvs- och hamnplatser

• Kölistor

• Adressuppgifter för utskick till medlemmarna

• Adressuppgifter till matrikeln

• Underlag för rapportering till SBU

• Uttag av statistik

• Hantering av klubbarbete

• Hantering av nycklar

• Miljödata

Personuppgifterna lagras så länge som du är medlem i GSS och max 2 år efter att uppsägning har skett i syfte att kunna säkerställa eventuella kvarvarande åtaganden till båtklubben.

Ifall det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att försvara rättsliga anspråk kan uppgift komma att sparas längre. Endast uppgifter som är relevanta för detta ändamål kommer att sparas, och endast under den tid som är nödvändigt för att uppfylla ändamål, att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

I det fall du anser att dina personuppgifter hanteras felaktigt kan du lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Om du vill nyttja din rätt att, enligt GDPR, få ett utdrag över vilka register dina uppgifter lagras, kontakta styrelsen i Göta.

Innehållet i denna information kan komma att ändras över tid.

Information om GDPR hos Datainspektionen