Förarintygskurs för Götas medlemmar

Kursen vänder sig både till den som vill ta Förarintyg och till den med Förarintyg som vill fräscha upp sina kunskaper.

Kursstart 4 mars 19.00-21.00 i Spinnhuset
Lektionspass 1 Lördag den 14 mars 10.00-16.00 i Spinnhuset
Lektionspass 2 Lördag den 21 mars 10.00-16.00 i Spinnhuset

Läroboken som används är Navigering & Sjömanskap / Jonas Ekblad och Börje Wallin.
Boken och tillhörande övningshäfte kan köpas i Jure bokhandel på Artillerigatan 67.
Priset är 350 kronor (förlagspris!) för lärobok och övningsbok.
Ange vid anmälan att du vill köpa lärobok och övningsbok så skickar vi ett papper som visar att du har rätt att köpa till detta pris.
Hos Jure kan du också köpa det övningskort som krävs för kursen.
För kursen krävs passare och någon form av kurslinjal.

Lärare för kursen är Carl Axel Petersson och Jonas Ekblad.
Tidpunkten för skrivningen meddelas senare.
Deltagarna i kursen är välkomna att gå kostnadsfritt på de föreläsningar om navigation som ABF anordnar under februari-april.

Anmälan till carlaxel.petersson@gmail.com

Välkomna!
Carl Axel Petersson 070-687 09 05 Jonas Ekblad 070-863 43 10