Festkommittén

Vi i festkommitten står för förplägnaden under Götas pubaftnar och återkommande evenemang, som Silllunchen, Kräftköret och Korv och Paket.
För närvarande består vi av:

Susanna Billgren
Christina Polbring
Petter Lindgren
Robert Clarke
Joel Blom

Kontakt: Petter Lindgren 070-491 12 64 (petter.snabelb@hotmail.com)