Information om miljöcontainern

Absorbenter att använda vid läckage/spill av olja/diesel/bensin eller andra miljöfarliga vätskor.

De fraktioner vi kan lämna visas nedan.
Om något är oklart ring Ralf Morgenstern 073 982 1032.
Meddela Ralf eller någon annan i styrelsen om något kärl/behållare är fullt.

Tunnor märkta:
*Lösningsmedel UN 1993. T.ex. aceton, T-sprit, lacknafta, thinner, bensin, diesel
*Oljefilter
*Färgburkar. Inkluderar även andra kärl eller föremål med färgrester.
*Glykol. I framtiden Antifrostvätskor (OBS! miljövänliga alternativ till glykol skall användas från och med nu)
*Spillolja (2 tunnor)

Behållare märkta:
*Aerosoler (skåp). Sprayburkar
*Småelektronik (plastholk)
*Batterier (holk på vägg, utsida)
*Stora batterier (stor låda, utsida)

Viktigt
Lämna inte kassar med blandat innehåll eller tomma plastdunkar.

Allt annat ska medlemmar själva sortera och transportera bort och lämna på miljöriktigt sätt. T. ex. grovsopor, pallningsvirke, presenningar, större elektronik som batteriladdare, värmeaggregat etc.