Mätning av gift i båtbottenfärger i våra båtar.

Miljöförvaltningen har med kort varsel informerat oss om att de har anlitat en konsult som kommer till Långholmen för att mäta eventuella gifthalter i båtbottenfärgerna på våra båtar den 12 och 13 april, det vill säga onsdag och torsdag nästa vecka. Innan dess måste vi märka upp samtliga båtar med ett nummer, vilket Lars har åtagit sig att ombesörja på måndag. Det är jätteviktigt att nummerlapparna får sitta kvar på båtarna tills mätningen är klar för att vi i efterhand ska kunna koppla mätvärdena till respektive båt. Hör gärna av dig till Cajsa om du har frågor om mätningen, eller bakgrunden till den.
Vänligen,
Cajsa Läs mer

Stormigt på Varvet!

Gott nytt år på er alla Götaseglare!

Det har blåst mycket under helgerna. Jag var nere på varvet igår (Nyårsafton), många båthus och täckningar såg obra ut. Så se gärna till era båthus. Väderprognosen för de närmaste dagarna pratar kyla och nederbörd, så idag kan vara en bra dag,…

/ Torvald

Kallelse till Göta Segelsällskaps höstmöte 2016

Alla medlemmar är välkomna till Göta Segelsällskaps höstmöte, tisdagen den 15 november klocka 19:00 i klubblokalen i Spinnhuset.

Dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är kallat till på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Beslut om nya stadgar (första beslut)
7. Avslut av den formella delen av höstmötet
8. Information från styrelsen och kommittéer

Förslag till nya stadgar

En beskrivning vad som är ändrat i stadgarna finns här

Välkomna önskar styrelsen!