veteranstyrelsen

GÖTA – VETERANERNA

Styrelse och funktionärer 2017

Ordförande
Svante Sjöberg Storbergsgatan 19 129 42 Hägersten
Mobil 070 6026929 epost: svantesjoberg@gmail.com

Vice ordförande
Göran Andersson Lugnets väg 47 145 72 Norsborg
Tel: 08 56040942 Mobil: 073 7356660 epost:sivgoran@telia.com

Sekreterare
Jan Thunell John Ericssonsgatan 1 112 22 Stockholm
Mobil: 070 2265255 epost:
jan.thunell@usa.net

Kassör
Jan-Olov Andersson Kyrkbacken 29 169 62 Solna
Tel: 08 270327 Mobil: 070 8141661 epost:
jan.olov.andersson@gmail.com

Ledamöter
Lars Bjelksjö Ivar Vidfamnes gata 10 126 52 Hägersten
Tel: 08 194757 Mobil: 076 2446129 epost:
lb@bjelknet.com

Leif Wiegurd Åkervägen 31 A 191 40 Sollentuna
Tel: 08 356617 Mobil: 070 5122553 epost:
leif.wiegurd@gmail.com

Festkommitté
Else-Marie Gustavsson Krokvägen 52 141 31 Huddinge
Tel: 08 7110381 Mobil: 070 7603381 epost:
elsemarie47@hotmail.com
Doris Levin Gråbergsvägen 7 141 43 Huddinge
Tel: 08 7745695 Mobil: 0730 810210 epost:
doris.levin@telia.com
Curt Henning Opusgränd 10 142 63 Trångsund
Tel: 08 7717005 Mobil: 073 6349476 epost:
curthenning@gmail.com
Anders Lillieqvist Slätbaksvägen 32 120 51 Årsta
Tel: 08 915928 Mobil: 070 56117241 epost:
anders.lillieqvist@hotymail.com

Revisorer
Britt-Marie Lundin Hälleskåran 53 A 129 42 Hägersten
Tel: 08 884718 Mobil: 070 5784718 epost:
b-m.lundin@telia.com
Lars Forslund Selmedalsvägen 226 A 129 41 Hägersten
Tel: 08 889428 e-post: lars.e.forslund@gmail.com