Tournesols historia

logga

Tournesol beställdes av Gustaf Theodor Cedergren, telefondirektör(1879–1919) och Vd för telefonbolaget Mexeric baserat i Mexico. Hon levererades 1912 och hette ursprunglingen Abmarac (Caramba baklänges).

Släkten Cedergren ägde även en ångslup om ca 10 meter vilken finns bevarad på Djurgården i båthall 2 i gott skick.

Tournesols konstruktör är Viktor Israelsson.

Hon byggdes av Erik Rudén på Rosenviks varf, i nuvarande sjöfartsverkets lokaler på Djurgården. Erik Rudén var bildhuggare och kom från Lidingö, där han startade det första seriebåtstillverkningen vid Rudéns varv som låg vid brofästet på Lidingö och som mest då hade 100 anställda. 1926–1945 hade Erik Rudén också ett varv vid Ulvsunda.

1912 deltog Abmarac i segelolympiaden i Nynäshamn och deltog då i Östersjötäflingen och tog hem pris för snabbaste båt, en tävling till Kiel med start i Vaxholm och åter.
För detta erhöll Abmarac Evinrudes hederspris.

Till minnet av olympiaden 1912 så hölls det ett stort evenemang i Nynäshamn 2012 där Tournesol 100 år senare deltar.

1916 registrerades Abmarac i KSSS under namnet Ester med Rudén som ägare (trolig ägare är under denna tid en tysk herre vid namn Rondoff boendes på Äpplarö som använde båten till spritsmuggling).

1918 köptes båten av familjen Öhman som då gav henne namnet Tournesol (solros på franska) efter en tapet med en bård av solrosor målad av prins Eugen.

Det kan tilläggas att en märklig omständighet i sammanhanget gör gällande att solrosen ursprungligen kommer från Mexico där beställaren Cedergren drev bolag.

Familjen Öhman specialiserade sig till en början på fastighetsaffärer. Man byggde bland annat upp ett ritkontor dit kända arkitekter som Thor Thorén, Ferdinand Boberg och Carl Kempendal knöts. Man svarade för flera om- och nybyggnader i Stockholms innerstad, och var även intressent i det nystartade Aktiebolaget Saltsjö-Duvnäs Villastad. Tournesol deltog som stabs- och startfartyg i regattor, varför hon var en känd profil i Stockholms skärgård.

Under andra världskriget var hon inkallad under två år och låg då infrusen i Hårsfjärden under två vintrar. Bild finns tagen under en regatta 1947 då Tournesol deltar med Torgny Öhman som skeppare på chefsfartyget.

Sedan 1967 har hon varit upplagd på Öhmans tomt i Saltsjöduvnäs.
1975 köper Peter Upmark båten på plats i Duvnäsviken där båten ligger på egen slip på familjen Öhmans tomt.

Från 1967 och fram till 1976 hade Tournesol förvarats på land men ej tagits hand om, vilket medförde att hon förföll så till den grad att hon var tvungen att renoveras på plats av Peter Upmark.

1975–76 renoveras Tournesol då hela kölen samt stora delar av botten byts på plats ,samtidigt som de gamla Hesselmann-motorerna lyfts ur genom taket på maskinkappen.

1977 tilldelas Tournesol MYS vandringspollare.

1987 tilldelas Tournesol Skagerack stipendiet.

2012 köper Stefan Duda Tournesol av Peter Upmark. Under vintern 2012–2013 byts 39 stycken bottenstockar ut, mellan motorbalkarna ovan kölen.

2013 så firas Claes Öhmans (son till Torgny Öhman) 80-års dag ombord med den närmsta familjen på Tournesol med en resa t.o.r. till Kolström då vi ovetande ankrar på exakt samma plats som Peter gjort under en tidigare resa med familjen.

2013 deltar Tournesol på Skärgårdsmässan och vinner pris för årets veteranbåt med ett stipendium på 5000 kr vilket är instiftat av tidningen Allt för sjön.

2014 Kulturminnesmärks Tournesol av Statens sjöhistoriska museum.

Originalritningen samt originalpropellrarna finns bevarade.

Motorer som suttit i båten genom åren:
Scania 
Hesselman
Ford 2715 E 115 hk (installerade 1976)

Ägarlängd:
1912–1915 Gustav Theodoer Cedergren 1979–1919 (VD för telefonbolaget Mexeric baserat i Mexico). Båtens namn under de fyra första åren är Abmarac.

1916–1918 Eric Ruden (Varvsägare) (Rondoff)Registrerad i KSSS under dessa år under namnet Ester.

1919 Tournesol finns inte med i KSSS matrikel detta år.

1920–1933 Emeric Öhman (1863–1934) registrerad i KSSS under namnet Tournesol och från 1929 så förs igenkänningsflaggan med en solros på blå botten.

1934–1976 Torgny Öhman övertar ägarskapet vid faderns bortgång.

1977 finns inte Tournesol registrerad i KSSS matrikeln längre.

1975–2012 Peter Upmark. 1975 registreras Tournesol i MYS där hon fortfarande återfinns.

2013–2014 Företaget TS Classic boats and charter (Stefan Duda).

2015- Företaget Vintage boats &C harter (Annika Isaksson)