Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder till

SEGLARE MINNS onsdagen den 10 oktober 2012 kl 18.00 i Tranebergsstugan*

Nils Virving kommer att prata seglingsminnen med Staffan Carlens och , Björn Ribbhagen och Lars Niklasson. Alla trefyra har mångårig erfarenhet av kappsegling i olika båttyper från kanot, Finnjolle, Express, FD, Nordisk Familjebåt och storbåtar bl.a. både som rorsman och gast.

Förhandsanmälan nödvändig till Maivor Bergau 08/39 31 02, bergau@glocalnet.net eller till SSFs kansli 08/459 09 93, asa@ssf.se allra senast måndag den 8 oktober 2012.

Kostnaden inklusive delikat middag i T-stugan Kr 150:- betalas kontant vid ankomsten till T-stugan.

Välkomna till den 33:e Seglare Minns-träffen.
Historiska Utskottet
genom Maivor Bergau