Miljöregler

Göta Segelsällskap värnar om miljön och du är som medlem skyldig att hjälpa till genom att:

 • låta miljötänkandet bli en aktiv del av ditt båtliv.
 • hålla rent och snyggt kring din båt för att undvika olyckstillbud eller nedsmutsning.
 • aldrig lägga osorterat avfall i t.ex. en plastpåse i miljöcontainern eller på annan plats.
 • vid motorservice t.ex. oljebyte, använda absorbtionskudde/duk för att samla upp ev. spill. Du kan köpa dessa i din båttillbehörsaffär. De som finns i miljöcontainern är endast till för akuta behov.
 • alltid använda absorbtionskudde/duk vid länspumpning om minsta risk finns för olja i slagvattnet.
 • att lägga förbrukade absorbtionsdukar/kuddar i kärlet märkt “Absorbenter”
 • tömma kasserad smörjolja (spillolja) eller diesel i därför avsett (samma) kärl i miljöcontainern.
 • tömma lösningsmedel och ev. bensin i rätt (samma) kärl containern.                             OBS! Explosionsrisk: Jorda alltid kärlet med kabeln som finns i containern och skruva alltid tillbaks locket.
 • lägga kasserade oljefilter i avsett  kärl.
 • vid motorkonservering, provstart eller glykolbyte, samla upp all glykol och/eller konserveringsolja och lämna den i avsett kärl i vår container.
 • vid tvätt av motor och båt in- och utvändigt, alltid använda miljövänliga rengöringsmedel.
 • lägga sprayförpackningar (aerosol) färg eller andra i avsett fack uppe till höger i miljöcontainern.
 • vid hantering av syrabatterier använda skyddsglasögon och handskar.
 • lämna förbrukade båt- och småbatterier i respektive box till vänster om miljöcontainern.

Underhåll

  • alltid använda lämplig skyddsutrustning såsom t.ex skyddsglasögon, handskar eller tillämpligt andningsskydd (gasmask), där så är befogat. Detta gäller självklart även i verksta´n
  • vid slipning/skrapning/blästring av båt, ovan, sida eller botten, alltid använda presenning under båten och, om möjligt, dammsugaransluten maskin, för att samla upp all färg och lägga denna i avsett kärl i containern.
  • överväga att helt avstå från att använda bottenfärger. Om du ändå väljer att bottenmåla använd endast, för din hemmahamn, godkända, helst hårda bottenfärger. Då bör du också låta bottenspola din båt före upptagning. Se nedan under “Bottenspolning”,                                                                                                            Se även kemikalieinspektionens hemsida
  • lägga tomma färgburkar och färgrester i därför avsedda kärl. Lösningsmedel och sprayfärg, se ovan.

 

Hushållsopor

under perioden 15:e april till 15:e oktober, efter seglingen, lägga dina hushållssopor i sopkärlen innanför planket vid röda mastskjulet. Soporna skall vara sorterade och får ej innehålla glas- plast- eller metallförpackningar. Dessa liksom ev. kartonger, tidningar plastdunkar mm., skall lämnas till lämplig återvinningsstation. Ingenting får läggas vid sidan om. Se även ”grovsopor” nedan.  Återvinningsstationer/centraler hittar du här:    www.stockholm.se/avfall

Notera att den gamla miljöstationen nu är stängd!

Tömning av toatank

Kan ske hos Stockholms Segelsällskaps sugtömning vid Västerbrohamnen vid Västerbrons nordvästra fäste, eller vid förbeställning och avgift vid Pampas Marina.

Bottenspolning

Kan ske för flertalet av våra båtar hos Heleneborgs Båtklubb mellan broarna.
Kontakta miljöansvarig i GSS för samordnad spolning i god tid före torrsättning.
Kan även ske vid förbeställning och avgift vid Pampas Marina Telefon: Hamnkapten 08 – 587 557 11.
Du som har en smart phone, se även appen   Båtmiljö

GROVSOPOR

GSS har ingen möjlighet att hantera grovsopor i framtiden.
Du får själv ta hand om kasserade presenningar, pallnings- och ställningsvirke m.m. och forsla till närmaste återvinningscentral.
Ingenting får i fortsättningen läggas vid sidan om vår miljöstation eller på annan plats inom GSS område.

OM DET HÄNDER, SOM INTE FÅR HÄNDA:

Ring 112 för assistans eller rådgivning vid faktiskt eller befarat spill av miljöfarlig vätska eller substans, brand eller annan olycka. Telefon finns i klubblokalen i Spinnhuset.

Ovanstående är föranlett av vår strävan att bidra till ett bra miljöbeteende samt av Stockholms Miljöförvaltnings och Transportstyrelsens krav på oss och övriga båtklubbar och hamnar i Stockholm.
Felaktig sortering resulterar i dryga kostnader för GSS i samband med tömning.