Herr Bäver

Herr Bäver har under vintern 2012 / 2013 besökt Göta SS på Långholmen.
Likt Hans & Greta bygger han ett ätbart hus och fäller själv virket (maten).

Vid fällningen av just detta träd, vars stubbdel syns på bilden med bakgrund av Reymersholmska bostadshus i vattenspegeln, föll det oturligt nog över F-bryggans ostligaste del och förstörde en del av dess staket.

Någon bäverbostad har dock ännu ej påträffats varför man kan förmoda att den driftige lille byggmästaren sökt sig en annan mer ostörd boplats.

Text och foto: Gunnar Wennergren