Hamnkommittén

Tidplan för bojkoll  

Hamnkommittén ansvarar för klubbens hamn och hamnområde på Långholmen.
Hamnregler finns här
Med 150-160 bryggplatser, beroende på storlek på båtarna, är vi den största segelbåts hamnen i Stockholm.

Hamnkommittén består av: Hamnchef Johan Syrén, Anders Jansson, Johan Strid

Kontakta oss på mail: hamn@gotasegelsallskap.se eller tel 070-618 38 32                          Om ni har idéer och förslag, eller bara frågor om hamnen, så tveka inte att maila in det till oss.