Årsmötet 2021

Information från styrelsen
Årsmöteshandlingar
till Göta Segelsällskaps årsmöte
Årsberättelse för 2020
samt förslag till
budget och verksamhetsplan
för 2021

Innehållsförteckning
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Budget
Balansrapport
Motion om sjö- och torrsättning
Proposition om hedersmedlem
Avgifter
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse