Höstmöte Göta Segelsällskap 30 november 19.00

30 november 2021, kl 1900, Spinnhuset och Zoom

Välkommen till årets höstmöte, som blir ett annorlunda möte.
Vi i styrelsen vill ta tillfället i akt att bjuda in er medlemmar till ett diskussionsforum.
På årsmötet i september diskuterades olika förslag för uppbyggnaden av Röda mastskjulet. Där och då blev det tydligt för styrelsen att mastskjulet skulle kunna innehålla andra funktioner än master. Med den bakgrunden är ni välkomna att tillsammans komma fram till en önskelista.

Höstmöte = skapa en önskelista för vad som kan vara innehållet i “Röda mastskjulet”

Vi betonar att det blir en önskelista och att vi tillsammans försöker “rimliggöra” önskemålen.

Vad vet vi nu som vi inte visste i september

Storleken på huset ska rymmas inom detaljplanen vilket ger att den ritning som styrelsen presenterade på mötet är för stor. Vi har varit i kontakt med bygglovshandläggaren och skickat in en minskad ritning. Det var tydligt i vårt samtal att endast smärre avvikelser, med andra ord byggnadstekniska avvikelser kommer godkännas. Den nya ritningen presenteras på hemsidan under en flik som heter Röda mastskjulet. Det nya huset har med andra ord samma storlek och utseende som det som brunnit.

Form för mötet

Tanken är att ni kommer få diskutera förslag både på plats och via zoom. Och att vi lyfter det som kommer fram till en gemensam önskelista som vi försöker rangordna efter bästa förmåga, men framförallt att vi får fram medlemmars förslag.

För att detta ska fungera så bra som möjligt vill vi att ni redan nu funderar ut förslag och mejlar till [ordforande@gotasegelsallskap.se](mailto:ordforande@gotasegelsallskap.sesenast 20 november, detta för att vi ska kunna presentera förslag till er att fundera över innan mötet.
för att hjälpa er på vägen kan det vara saker som:
Kan skjulet användas till mastförvaring på vintern och något annat mellan maj och oktober? hur? vad?
Kan telefonkåken rustas upp till möteslokal?
Behövs det en toalett eller ska vi be om lov för en bajamaja bakom planket?
Nockhöjden på huset är ca 3800 cm, (3200 i takfot) får det rum ett loft? Vad kan det användas till?
Hur stora skåp och hur många skåp är rimligt att önska?
och mycket mer som ni kan fundera ut.

Kommer det fungera?

Vi hjälps åt. Vi har 90 minuter på oss. Dock är det bra om vi får reda på ungefär hur många som kommer till Spinnhuset, så vi kan förbereda på ett bra sätt och om det skulle bli anstormning kanske lyckas hyra sjömansskolans lokal igen.
Men jag kan verkligen inte närvara
Du kan ändå mejla in dina förslag till ordförande innan 20 november som då sätter upp dina förslag till mötet så alla kan få ta del av dem som en del i de diskussioner som sker under kvällen.

Vad händer sen?

Helt ärligt, det vet vi inte. Men i takt med att bygglov beviljas- i enlighet med detaljplanen kan vi använda er input till att ge innehållet i byggnaden fler funktioner än de som först sågs som de rimliga. Vissa saker kanske sker på en gång, andra saker sker senare, andra saker kanske aldrig.

Välkommen till en spännande kväll.

Anmälan?

Vi vill få en idé om hur många som kommer komma fysiskt på mötet. Och Ser därför gärna att ni anmäler er. Detta för att kunna förbereda och eventuellt boka Sjömansskolan om vi verkar bli många. Anmälan om deltagande är ej bindande och glömmer du/inte vill anmäla dig så är du självklart välkommen ändå.
Anmäl dig gärna till ordförande på mejl innan 20 november

ordforande@gotasegelsallskap.se

Det här inlägget postades i Medlemsmöten. Bokmärk permalänken.