Aktuell Miljöinformation

Kommunen gjorde miljötillsyn på Sällskapet i Maj. Miljöförvaltningen bedömer att Göta Segelsällskap har goda förutsättningar att bedriva en tillfredsställande egenkontroll samt minimera sin miljöpåverkan ytterligare.

Vi fick ett antal anmärkningar som vi åtgärdat:

  1. Avfallshanteringsplanen uppdaterades
  2. Plan för hur vi ska hantera använda absorbenter vid tillbud/olyckor
  3. Rutin för täckning av båten vid underhållsarbete och/eller saneringsarbete.
  4. Skriftlig rutin för rengöring/tvättning av båtar inom båtklubbens område

Praktiskt så innebär det:

  1. I Miljöcontainern har vi nu, absorbent, spilldukar och dävert för att hantera spill och läckage. Ny fraktion för att lämna absorbenter kommer i miljöcontainern.
  2. Läs vår nya rutin för täckning av båten vid underhållsarbete och/eller saneringsarbete
  3. Tvätt av båt får bara ske med biologiskt nedbrytbara tvättmedel
  4. Vi har också beslutat att medlemmar ska byta ut glykol mot miljövänlig antifrysvätska

All uppdaterad information om detta finns nu på vår hemsida https://gotasegelsallskap.se/dokumentarkiv/miljo/miljopolicy.pdf

Båtbottensanering

35 båtar återstår att sanera och berörda båtägare har inkommit med plan att göra detta i vinter. Klubben har två slipmaskiner med tillhörande dammsugare samt två skrapor som bokas och förvaras längst in i Spinnhuset.

Eftersom blästring kräver extra utrymme runt båten och varvsplan blir full i vinter finns det INTE möjlighet att sanera genom blästring.

I samråd med de som ej kan sanera själva ska vi försöka hjälpa till att hitta firmor som kan utföra arbetet. Tips emottas tacksamt.

Praktisk information om sanering och hur man får LOVA-bidrag finns på vår hemsida. https://gotasegelsallskap.se/plan-for-utfasning-av-batbottenfarger-i-gota-segelsallskap/

Framtiden

Jag vill gärna veta vilka medlemmar som har ett särskilt miljöintresse och kompetens. Detta för att sammankalla en grupp som diskuterar dessa frågor. Det kan t. ex. gälla miljösmarta alternativ i båthantering och hur vi ska tvätta våra giftfria bevuxna båtbottnar under säsong etc.
Maila ralf.morgenstern46@gmail.com

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.