Viktig information om användning av bottenfärger

I årets första nummer av Götakryssaren och på årsmötet informerade styrelsen via Sällskapets miljösamordnare om miljöförvaltningens skärpta tillämpning av gällande miljöregler. Efter det har vi tyvärr inte lyckats få något entydigt besked om exakt vad detta innebär i praktiken. Detta kommer vi att veta först efter den planerade tillsynen av Sällskapets verksamhet vilken kommer att genomföras någon gång under året.

Kemikalieinspektionen reglerar användningsvillkoren för båtbottenfärger. För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar och Bottniska viken, vilka betraktas som extra känsliga vatten, finns inga godkända båtbottenfärger. I Mälaren får således bara alternativa metoder eller fysikaliskt verkande färger som inte kräver något godkännande användas.

Stockholms Stads miljöförvaltning förbjuder med stöd av miljöbalken all tvätt över mark och vatten av båtar som är målade med båtbottenfärger. Mot den bakgrunden har medlemmar vars båtar har målats med giftiga bottenfärger inte längre möjlighet att spola av sina båtar i samband med upptagningen. Sällskapets funktionärer har ingen möjlighet att bedöma vilka båtar som omfattas av förbudet och det är således de enskilda båtägarna som ansvarar för att denna regel efterlevs.

Sammanfattningsvis gäller alltså detta alla båtar i Göta Segelsällskaps hamn och varv:
* Båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren får inte målas med giftiga bottenfärger. Flera medlemmar har redan slutat måla sina båtar med giftfärger utan att få några problem med alger och påväxter.
* Båtar med huvudsaklig förtöjningsplats utanför Mälaren får endast målas med färger godkända av Kemikalieinspektionen.
* Inga båtar med giftiga bottenfärger kommer att spolas av vid upptagningen i höst.
* En miljötillsyn kommer att ske under året, efter det räknar vi med att reglerna för båtbottenfärger kommer att bli ännu striktare.

Styrelsen vill också passa på att påminna om Sällskapets miljöregler som finns hemsidan: [https://gotasegelsallskap.se/miljoregler]. Där finns mer detaljer, instruktioner och tips.

Avslutningsvis vill vi upprepa att styrelsen gör vad den kan för att omställningen som vi står inför ska gå så smidigt som möjligt.

Med förhoppning om en hållbar utveckling,
Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.