Bilder från varvet sista varma vårdagen 13 mars

Text och foto: Dieter Bergau

Martin Jonsson. Stor båt, mycket jobb!
Stärkande ärtmiddag före varvsjobb.
Viktor Lundgren spacklar.
Lars Nordlund och Bobby Cyrus nåtlimmar.
Peter Nordqvist vet att skydda sig.