Göta-Veteranernas sillunch, en solig dag på Jungfruholmarna