Göta byter hemsida

Här växer Götas nya hemsida fram. Om du har synpunkter och förslag skicka dem till
Carl Axel Petersson. E-post: carlaxel.petersson@gmail.com
Flytten sker i två steg.
Först flyttas de gamla sidorna. I vissa fall läggs de temporärt in som pdf.
När allt är flyttas påbörjas arbetet med att skapa nytt innehåll på hemsidan.
Loggboken från den gamla webbplatsen hittar du här