Styrelsen

Ordförande
1
Johan Syrén 070-519 34 08 johan.syren@konceptab.se
Vice Ordförande
2
Per Runhammar 073–040 53 19 perrunhammar@gmail.com
Kassör
3
Rolf Linnér 0707–277551 rolf.linner@waxo.se
Sekreterare
4
Viktor Lundgren 070–8680070 sekreterare@gotasegelsallskap.se
Långholmschef
5
Anders Lillieqvist 0705–11 72 41 anders.lillieqvist@hotmail.com
Hamnchef
6
Sten Thorold 070–3089069 hamn@gotasegelsallskap.se
Varvschef
7
Lars Nordlund 0708–946743 larsnordlund44@gmail.com
Jungfruholmsintendent
8
Mats Hillborg 073–914 33 69 intendenten@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef
9
Lennart Berglund 070–7748795 lennart.berglund@dfsu.se
Redaktör
10
Carl Axel Petersson 070–6870905 redaktor@gotasegelsallskap.se
Klubbmästare
11
Petter Lindgren 070–4911264 petter.snabelb@hotmail.com
Suppleant/Miljösamordnare
12
Pierre Lindestrand 073–6004156 pierrelindenstrand@spray.se
13
Suppleant, Miljösamordnare
Cajsa Bartusch 0705–274327 cajsa.bartusch@gmail.com