Funktionärer

Varvskommitté
varv@gotasegelsallskap.se
Varvschef: Lars Nordlund, 0708-94 67 43, larsnordlund44@gmail.com
Johan Bjerkner, Christer Johansson, Jan Söderberg, Stefan Berggren
Hamnkommitté
hamn@gotasegelsallskap.se
Hamnchef: Sten Thorold, 0703- 089 069 stenthorold@gmail.com
Rolf Holmskär, Martin Kreuger
Jungfruholmskommitté
intendenten@gotasegelsallskap.se
Intendent: Mats Hillborg 073-914 33 69
Staffan Jonsson, Tony Duda, Lotta Hertzberg, John Coogan
Kappseglingskommitté
kappsegling@gotasegelsallskap.se
Kappseglingschef: Lennart Berglund, 070-7748795
Peter Järdemar, Viktor Lundgren, Magnus Widesheim
Långholmskommitté
langholmen@gotasegelsallskap.se
Långholmschef: Anders Lillieqvist, 0705-11 72 41, anders.lillieqvist@hotmail.com
Anders Ekegren, Lennart Adell
Bokning av Spinnhuset: Cecilia Allard, 0706987452, allardfamiljen@gmail.com
Festkommitté
Klubbmästare: Vakant
Susanna Billgren, Joel Blom,  Petter Lindgren, Christina Polbring
Redaktionskommitté
redaktor@gotasegelsallskap.se
Redaktör: Carl Axel Petersson 070-687 0905, carlaxel.petersson@gmail.com
Per Einarsson, Klas Jonsäter
Uppvaktningsgrupp
Eva Bjelksjö (sammankallande), 08-19 47 57, Maivor Bergau, 08-39 3102 Valberedning
Hans Lennart Ohlsson (sammankallande)
Ordinarie: Lars Bjelksjö, Marie Jönsson
Suppleanter: Lennart Berglund, Eva Heibert
Revisorer
Ordinarie: Lars Berglund, Hans Jeppsson
Suppleanter Stefan Lundgren, Svante Sjöberg
Valberedning
Inga ledamöter valda vid årsmötet 2017