Kontakt

Ansvarig utgivare: Torvald Thedéen

Besöksadress:
Göta Segelsällskap
Spinnhuset
Alstaviksvägen 8

Faktureringsadress:
Göta Segelsällskap
c/o Rolf Linnér
Krukmakargatan 48
117 26 Stockholm

Korrespondensadress:
Göta Segelsällskap
c/o Bergau
Vråkstigen 16
125 56 ÄLVSJÖ

Postgiro 28 48 48-9

Telefon till Jungfruholmarna: 08-560 31 391

e-post: info@gotasegelsallskap.se

Blankett för ansökan om medlemskap hittar du här.

Bokningar av klubblokalen i Spinnhuset skickas till Cecilia Allard.